Pretvarjanje podatkov v konkurenčno prednost

Razkrivanje potenciala podatkov v poslovnem okolju.

Poslovni svet je nenehno dinamičen, poln izzivov in priložnosti, ki zahtevajo hitro odločanje in natančen vpogled. Sprejemanje odločitev na podlagi podatkov ni več razkošje, temveč je ključno v današnjem konkurenčnem okolju.

Microsoft Power BI odpira vrata svetu podatkov, jih pretvarja v uvide in omogoča podjetjem, da natančno sledijo svoji poslovni poti. Z izkoriščanjem neizkoriščenega potenciala svojih podatkov imajo organizacije, ki orodje in njegove funkcije uporabljajo, precejšnjo prednost.

Power BI namreč ni zgolj orodje, temveč je uspešna rešitev za pretvarjanje golih številk v poglobljene in vizualno privlačne analize, ki vodijo do uspeha.

Pretvorba podatkov v koristne vpoglede

Vsako podjetje se srečuje z izzivom pridobivanja podatkov iz različnih sistemov, podatki pa so v sedanji digitalni dobili novo zlato. Proces črpanja, usklajevanja in konsolidacije lahko predstavlja velik izziv, ki zaposlenim krade dragocen čas.
Organizacije zbirajo velike količine podatkov iz različnih virov, vendar prava vrednost izhaja iz pretvorbe teh podatkov v koristne vpoglede. Z orodjem Power BI lahko podjetja uporabijo moč svojih podatkov za sprejemanje odločitev. Uporabnikom namreč omogoča povezovanje s številnimi viri podatkov, preoblikovanje nestrukturiranih podatkov v uporabne informacije in izdelavo interaktivnih predstavitev.

Zakaj Power BI izstopa?

Microsoftova rešitev za poslovno analitiko je presegla pričakovanja že 250 tisoč organizacij po vsem svetu, od katerih je tudi 97 odstotkov podjetij elitne skupine Fortune 500. Podjetja, kot so Humana, Nestle in Zurich, so vpeljala podatkovno kulturo v celotno organizacijo, kar jim omogoča zanesljivo odločanje na podlagi relevantnih informacij.
Za podjetja je ključno, da spremljajo izzive v realnem času. Power BI omogoča dostop do poročil, iz katere koli lokacije in naprave – z namiznega računalnika, prenosnika, tablice ali pametnega telefona. Podjetniške odločitve so tako le nekaj klikov stran.
Še bolj pomembno v sodobnem poslovnem okolju pa je hitro odzivanje na izzive. Poslovna inteligenca, ki jo prinaša BI, omogoča podjetjem, da z vizualizacijo podatkov iz različnih virov hitro prepoznajo odstopanja in optimizirajo svoje poslovanje.

Zakaj ravno Microsoft Power BI?

1. Povezljivost s storitvami Microsoft 365 in Teams: integracija z najbolj razširjenimi orodji za sodelovanje zagotavlja nemoten pretok informacij.

2. Ugodna cena in bogate funkcije: Power BI združuje ugodno ceno s številnimi zmogljivostmi, vključno z analitiko in avtomatiziranim strojnim učenjem.

3. Ambicije za razvoj: Microsoft nenehno vlaga v razvoj Power BI-ja, ki se redno posodablja z novostmi in tako ostaja kompetenten ter stabilen.

Močnejše odločanje na podlagi podatkov

Za omogočanje konkurenčnega odločanja na podlagi podatkov v podjetjih je Power BI bistvenega pomena. Nekaj metod, ki jih Power BI uspešno uporablja za dosego tega cilja:

omogoča enostavno integracijo z različnimi lokalnimi viri podatkov in viri podatkov v oblaku;

ponuja raznolike funkcije za pripravo in modeliranje podatkov, ki uporabnikom omogočajo pretvorbo nestrukturiranih podatkov v obliko, primerno za analizo;

ena od glavnih prednosti orodja je zmožnost izdelave privlačnih vizualizacij in poročil. Uporabniki lahko podatke prikažejo na razumljiv in interaktiven način z uporabo različnih vizualnih elementov (grafikoni, diagrami, zemljevidi, tabele …);

z izkoriščanjem prednosti umetne inteligence in strojnega učenja Power BI z Azure Machine Learning dodatno izboljša analitične zmogljivosti;

pri raziskovanju podatkov in sprejemanju odločitev v realnem času lahko sodeluje več uporabnikov. To spodbuja kulturo odločanja, ki temelji na podatkih, saj zagotavlja, da imajo nosilci odločanja dostop do ustreznih informacij ob ustreznem času;

nosilci odločanja ostanejo povezani s ključnimi poslovnimi vpogledi. Mobilna dostopnost izboljša agilnost odločanja, saj vodilnim omogoča hiter odziv na spreminjajoče se tržne razmere in pravočasno presojo.

Vključevanje zaposlenih Skupine stroka.si v proces uporabe rešitve ni le tehnološki, temveč tudi izobraževalni izziv. Usposobljeni strokovnjaki zagotavljajo, da uporabniki razvijejo veščine odločanja na podlagi podatkov. To pomeni, da lahko povezujejo podatke in vizualizacije v smiselne uvide, s pomočjo katerih lahko pridejo do smiselnih odločitev. Usposobljeni uporabniki tako niso le pasivni opazovalci, temveč aktivni soustvarjalci poslovne strategije.

Vzpostavitev storitve, prilagojene poslovnemu okolju

Vsako podjetje je unikatno, zato se implementacija rešitve prilagaja potrebam vsakega naročnika. Skupina stroka.si z več kot desetletjem izkušenj izvaja projekte implementacije po učinkovitem postopku, ki vključuje:

  1. delavnice za zajem zahtev naročnika: skrbno proučijo potrebe in cilje podjetja;
  2. analizo virov podatkov: raziščejo in uskladijo različne vire podatkov;
  3. predstavitev koncepta rešitve: oblikujejo koncept, ki ustreza poslovnim ciljem;
  4. priprava arhitekture in poročil: razvijejo učinkovito arhitekturo glede na potrjen koncept,
  5. izobraževanje uporabnikov: zaposlene izobrazijo, da postanejo kompetentni uporabniki analitičnega orodja.

Razširjanje uporabe Power BI z namenskimi rešitvami

Power BI je tudi osnova za razvoj namenskih rešitev za poslovno analitiko. Na ta način so v Skupini stroka.si zasnovali aplikacije, ki so namenjene malim, srednje velikim in velikim podjetjem:

  • Lotus BI

Aplikacija z generalnim dashbordom Power BI, ki odločevalcem v podjetju nudi celostni pregled nad poslovanjem podjetja. Generalni pregled ima dodane poglobljene BI preglede za vsako izmed področij.

  • Nadzorna plošča FinCheck

Aplikacija, ki temelji na finančnih kazalnikih, omogoča primerjavo vrednosti z dejavnostmi v Sloveniji in drugje po svetu.

  • Nadzorna plošča CashFlow Planner

Večnivojski pregled nad finančnimi podatki v trenutku oriše finančno sliko podjetja, vključujoč prejemke, izdatke, stanje terjatev, obveznosti in končni saldo.

  • Nadzorna plošča OEE Kazalnikov

Nadgradnja ERP sistema, ki omogoča vsebinsko analizo izgub in šibkih točk v proizvodnji.

Pot od številk do konkurenčnih odločitev

S svojo sposobnostjo povezovanja, analiziranja, vizualiziranja in hitrega odzivanja na spremembe v poslovnem okolju orodje postavlja temelje za trdno odločanje na podlagi podatkov. V današnjem konkurenčnem okolju ni več dovolj le spremljati številke. Power BI omogoča podjetjem, da razumejo in učinkovito odločajo na podlagi podatkov, kar jim zagotavlja konkurenčno prednost in trajnost v sodobnem poslovnem okolju.

Intuitivno odločanje, prepleteno s tradicionalnimi pristopi in bogatimi izkušnjami tako v kombinaciji z odločitvami, ki temeljijo na podatkih, odpira pot do uspešnih poslovnih zgodb.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh