Prijavite se v vaš uporabniški račun in
izkoristite prednosti, ki vam jih ponuja portal

Dostop do vseh vsebin na portalu je omogočen naročnikom Podjetne Slovenije.
 
Za registracijo oz. pridobitev ustreznih podatkov za prijavo ali v primeru tehničnih težav nas prosimo obvestite prek e-poštnega sporočila: info@podjetnaslovenija.si.

Prijava

Ogled vseh spletnih pogovorov

Preberite revijo v digitalni obliki

Dostopajte do vseh vsebin

Še eno varčevanje na račun delodajalcev?

Vlada gleda v prihodnost in varčevali bomo pri bolniških, pravi premier Golob. V načrtu je namreč ponovno uvedba daljšega obdobje izplačevanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca tako, kot je to veljalo pred spremembo zakonodaje v letu 2022. V breme delodajalca je takrat šlo 30 delovni dni. Še eno varčevanje na račun delodajalcev, torej?

V paketu vključeno:

Pomakni se na vrh