O Podjetni Sloveniji

Zavzemamo se za podjetnejšo Slovenijo. Slogan Podjetna Slovenija zajema vrednote podjetnosti, ambicioznosti, inovativnosti, entuziastičnosti, zagnanosti, inovativnosti, kreativnosti, energičnosti, samozavestnosti, vizionarstva, angažiranosti, perspektivnosti …, pa tudi odgovornosti, svobodomiselnosti in konstruktivnosti.

Poslanstvo podjetja Izziv X, d. o. o., je prispevati k osveščanju slovenske javnostjo o pomenu vrednote podjetnosti za blaginjo in boljše življenje vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije. Zato Izziv X, d. o. o., z revijo in s spletnimi pogovori Podjetna Slovenija želi okrepiti vrhunsko in odgovorno podjetništvo v Sloveniji.

Naš izziv je torej tesno povezan z izzivi naše domovine.

Odgovorni urednik in voditelj spletnih pogovorov

Bogate izkušnje ga odlikujejo kot odličnega poznavalca slovenskega podjetništva. Odgovorni urednik Podjetne Slovenije, bivši izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, je nastopal v mnogih pomembnih slovenskih medijih, pa tudi tujih: na HRT, Bloomberg Adrii, Al Jazzeri Balkan…

Postanite naročnik Podjetne Slovenije

Naročniki lahko sodelujejo na spletnih pogovorih, poleg tega pa dobijo posnetek in predstavitve naših skrbno izbranih sogovornikov na svoj e-naslov.

  • Cena paketa 91 €

Revija Podjetne Slovenije

Vsebina

Pomakni se na vrh