Pravilnik o zasebnosti

Politika varstva zasebnosti velja za vsakega uporabnika naslednjih spletnih strani: podjetnaslovenija.si.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedena spletna mesta. Z uporabo spletnih mest uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti.

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Izziv x, d. o. o., spoštujemo zasebnost in varnost osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni v tej Politiki varstva zasebnosti. Osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih, ki jih obdelujemo skladno z internim pravilnikom je Izziv x, d. o. o., Gorenjesavska cesta 13b, 4000 Kranj, Slovenija.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Izziv x, d. o. o., ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodnim organizacijam, razen v primerih, ko nam posameznik to izrecno dovoli.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Facebook, Youtube, Instagram, Mailchimp za pošiljanje elektronskih obvestil o novostih in ponudbah ter e-publikacij Izziv-a x, d. o. o.

Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Izziv x, d. o. o., zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov, za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

Pošiljanje novic, obvestil in promocij

  • elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah Izziv-a x, d. o. o.;
  • telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in digitalnih produktov Izziv-a x, d. o. o.;
  • pošiljanje e-publikacij Izziv-a x, d. o. o.

Za namen dostave tiskanih edicij Izziv-a x, d. o. o., na naročnikov naslov obdelujemo podatke: ime, priimek, polni naslov, telefon in e-naslov.

Nagradne igre

Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov v namene izvedbe nagradne igre Izziv-a x, d. o. o., kar zajema tudi obveščanje nagrajencev nagradne igre.

Za izvedbo nagradne igre Izziv-a x, d. o. o., zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov, e-pošta, telefonska številka.

Na podlagi privoljenja posameznika se pridobljeni podatki posredujejo naročnikom ali organizatorjem nagradne igre.

Izvajanje naročniških razmerij

Izziv x, d. o. o., obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za namene izvajanja naročniškega razmerja.

Osebni podatki posameznikov, ki jih obdelujemo za namen izvajanja naročniških razmerij, so: ime, priimek, polni naslov, elektronska pošta, telefonska številka in davčna številka.

Za namen dostave tiskanih edicij Izziv-a x, d. o. o., na naročnikov naslov obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov.

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Izziv x, d. o. o., zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

  • statistična analiza obiskanih spletnih mest Izziv-a x, d. o. o.;
  • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev;
  • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itn.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest Izziv-a x, d. o. o., podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca

Izziv x, d. o. o., zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga, seznam nagrajencev.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka.

Varstvo osebnih podatkov

Izziv x, d. o. o., za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične in organizacijske postopke (preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih; zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov; varujejo prostori, strojna in programska oprema)

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do 5 let od preklica posameznikove privolitve, samo če tako določa specialna zakonodaja ali v anonimizirani obliki.

V primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo in kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da kadar koli pošlje zahtevek za uveljavljanje pravic, ki mu pripadajo, na elektronski naslov urednistvo@Izziv x.si

Piškotki

Spletna mesta Izziv x, d. o. o., za svoje nemoteno delovanje uporabljajo piškotke. To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Spremembe in veljavnost

Izziv x, d. o. o., si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, o čemer bomo izdali ustrezno obvestilo.

Pomakni se na vrh