Kako so Lotričevi otroci prevzeli vodenje

Svež primer prenosa vodenja in nasledstva družinskega podjetja na družinske člane je podjetje Lotrič Meroslovje. Od letos so vodenje v celoti prevzeli trije otroci, ki nadaljujejo družinsko tradicijo.

Prenos vodenja v podjetju se je začel maja 2016, ko so začeli snovati družinsko ustavo. To so junija 2017 podpisali vsi člani družine Lotrič. Oče Marko Lotrič je takrat tudi jasno predstavil svojo namero, da se bo po obdobju največ 10 let umaknil iz neposrednega vodenja družinskega podjetja.

Družina Lotrič se je prenosa vodenja lotila sistematično. Ker jim je tako v podjetju kot v družini odkrita komunikacija zelo pomembna, je bilo povsem samoumevno, da so se o vprašanju nasledstva začeli pogovarjati zgodaj. Odločitev, da znotraj družine Lotrič sestavijo in podpišejo družinsko ustavo, je bila posledica sodelovanja z ekipo strokovnjakov iz podjetja Ernst & Young Slovenija, ki so jim predstavili program, jih povabili k sodelovanju ter ponudili odlično priložnost za poglobljen pogovor med vsemi člani družine.

Kot pravi Maja Brelih Lotrič, se je po dobrem letu priprave družinske ustave njihova družina še bolj povezala, čeprav je bilo tudi težko odpirati intimne in neprijetne teme, kot sta ločitev in smrt.

»Po naših izkušnjah je zelo dobrodošlo, da v procesu sodelujemo s strokovnjaki, ki so hkrati zaupniki družinskih članov. Brez njihovega razumevanja, tako podjetja kot družine ter različnih odnosov med člani družine, ni mogoče sestaviti dobre ustave in tako uspešno rešiti vprašanja nasledstva.«

Starša od letos nista več neposredno vključena v vodenje

Družinsko podjetje je zares uspešno takrat, ko se člani družine medsebojno podpirajo. In prav podpora ožjih družinskih članov je bila ključna za prevzem direktorskega mesta, pravi Maja Brelih Lotrič.

Vodenje podjetja so tako z začetkom letošnjega leta prevzeli otroci družine Lotrič. Maja Brelih Lotrič je postala direktorica matičnega podjetja Lotrič Meroslovje. Brat Mitja Lotrič ostaja direktor hčerinskega podjetja Lotrič Certificiranje, sestra Katja Lotrič Kejžar, sicer finančna direktorica, pa je tudi prokuristka vseh treh podjetij v Sloveniji. Starša nista več neposredno vpeta v vodenje podjetja, a kot pravi sogovornica, so veseli, da se lahko nanju vedno obrnejo po nasvet.

V šestih podjetjih v tujini na vodstvenih položajih ostajajo lokalni direktorji. Spremembe so zgolj na mestih prokurista. Brat Mitja Lotrič je tako po novem tudi prokurist hčerinskih podjetij v Avstriji in Nemčiji. Primož Hafner, tehnični direktor, pa je prokurist hčerinskih podjetij na področju Adria regije.

Kaj je družinska ustava?

Družinska ustava je pisni dogovor, ki določa vrednote, cilje, pravila in postopke za delovanje družinskega podjetja ter ureja prenos lastništva in upravljanja na naslednje generacije. Predstavlja tudi osnovo za nadaljnje pravne pogodbe: darilno pogodbo, družbeniški sporazum, družbeno pogodbo in oporoko.

Maja Brelih Lotrič se zaveda velikih čevljev

Maja Brelih Lotrič se zaveda, da je obula velike čevlje. Ker pa je po naravi precej vztrajna, je tudi prepričana, da ji bo ob pomoči sodelavk in sodelavcev uspelo nadaljevati pozitiven trend razvoja tako podjetja Lotrič Meroslovje kot skupine Lotrič Metrology.

»Podporo in zaupanje v moje delo so izrazili tudi člani ožjega kolegija. Hvaležna sem za tako močno ekipo, ki mi stoji ob strani. Prav vsak se je v zadnjih mesecih zavezal k prevzemanju večje odgovornosti pri svojem delu.« Prepričana je, da je njena velika prednost v tem, da je v poslovanje podjetja vključena že od malih nog.

»Z leti sem spoznavala različna delovna mesta v našem podjetju ter prevzemala številne odgovornosti. Pred nastopom funkcije direktorice sem opravljala mesto direktorice hčerinskega podjetja. V matičnem podjetju sem bila vodja projektov, pred tem pa bila odgovorna za področje prodaje lastnih produktov. Že od leta 2017 aktivno sodelujem tudi v procesih postavljanja strategij. Tako težav z zaupanjem s strani zaposlenih oziroma poslovnih partnerjev ni bilo.«

Kaj prinaša prihodnost?

Po raziskavah mednarodnega podjetja EY (Ernst & Young) le trije odstotki družinskih podjetij preidejo v lastništvo tretje generacije. Kot pravijo v podjetju Lotrič Meroslovje, pa je v zadnjem času opaziti vse večjo ozaveščenost o pomembnosti pravilnega načrtovanja in izvedbe procesa nasledstva v družinskih podjetjih.

»Vedno bolj se zavedamo, da je treba nasledstvo načrtovati dolgoročno in sistematično ter v proces vključevati različne zunanje strokovnjake. Vse več pozornosti se namenja tudi gradnji trdnih odnosov med različnimi generacijami, tako v družini kot v podjetju, kar vsekakor predstavlja dobre obete tudi za prihodnost,« je prepričana nova direktorica, ki ob tem še pravi, da si v prihodnosti želi svež veter izkoristiti za osvajanje novih trgov, drugačne tržne pristope ter nadaljnji razvoj storitev in produktov.

»Oče me je naučil predvsem prepoznave novih priložnosti in tega, kako pomembno je povezovanje. V tej smeri bom delovala tudi v prihodnje, zlasti na tujih trgih. Ne bojim se povezovanja z multinacionalkami (tudi konkurenčnimi), saj verjamem v naše znanje in digitalna orodja, ki smo jih razvili in nas postavljajo na vrh evropskih – če ne celo svetovnih – laboratorijev.«

MINI intervju – Maja Brelih Lotrič

»Tako mlada, pa direktorica.«

Majo Brelih Lotrič smo vprašali, kako se počuti po nekaj mesecih vodenja družinskega podjetja, kakšna sprememba je to zanjo ter kako usklajuje družinsko in zasebno življenje.

»Mami mi je priskočila na pomoč pri varstvu, saj prav vsakega vnuka – skupaj jih ima sedem – pazi do tretjega leta,«

pravi Maja Brelih Lotrič, direktorica skupine Lotrič Metorology.

FOTO: osebni arhiv

Kako ste se znašli v novi vlogi?

Dobro. Pred leti je bila ena izmed prvih zadolžitev v podjetju skrb za prodajo zelo tehničnega produkta. Moji sogovorniki so bili strokovnjaki z IT-področja, predvsem moški. Pri delu sem bila zelo dobro sprejeta, saj sem pokazala tako znanje kot odprtost, da znanje pridobim. Včasih še opazim kakšen pogled, češ »tako mlada, pa direktorica«. A vse se pokaže z dobrim delom in odnosi, ki jih vzpostavljaš.

Zakaj ste se odločili za podjetništvo oziroma za to, da nadaljujete družinsko tradicijo? 

Podjetništvo vidim kot način življenja. Očeta smo spremljali od malih nog in drugega preprosto ne poznamo. Ne nazadnje sem že od tretjega razreda osnovne šole govorila, da bom komercialistka. Področje prodaje in marketinga mi je blizu in uživam v komunikaciji z zunanjimi deležniki. Veseli me, da lahko tehnično področje predstavim prav vsakomur, tudi laiku, kar mi seveda zelo koristi tudi na mestu direktorice podjetja.

Katere vrednote so za vas najpomembnejše pri upravljanju oziroma vodenju družinskega podjetja?

Najbolj cenim zaupanje, odprto komunikacijo in dobre odnose. Pred kratkim sem zaključila letne razgovore z vsemi zaposlenimi v podjetju Lotrič Meroslovje. Resnično sem vesela, ko vidim, da se sodelavke in sodelavci pri nas dobro počutijo.

Kaj vam pri vašem delu predstavlja izziv in kako usklajujete delo in zasebnost? 

Največji izziv mi je vedno predstavljajo hitro prilagajanje na nova okolja. V podjetju so me že od nekdaj radi prestavljali s projekta na projekt – kjerkoli so videli, da potrebujejo malce pomoči pri prodaji in marketingu. Preden svetuješ in izvajaš spremembe, moraš področje dobro poznati. Hitro pridobivanje znanj je kompleksno. Čeprav je to največji izziv, mi je hkrati v največje zadovoljstvo in ponos.

Seveda je zame zelo pomembno dobro ravnovesje med družino in kariero. Prav otroka sta tista, zaradi katerih sem spremenila svoj pogled. Dobro delo ni vedno delo od jutra do večera. Seveda pa opravljanje vodstvene funkcije ne bi bilo uspešno brez pomoči najbližjih. Mami mi je priskočila na pomoč pri varstvu, saj prav vsakega vnuka (skupaj jih ima sedem) pazi do tretjega leta. Nato pa gredo v vrtec.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh