Napovedani razpisi 2023-24

1. Razpis: Raziskovalci na začetku kariere 2023

Izvajalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Cilj: razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

Upravičenci: javne raziskovalne organizacije

Okvirna višina sredstev: 4,76 mio EUR

Objava: 2. kvartal 2023

 

2. Razpis: Teaming

Izvajalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Cilj: razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

Upravičenci: javne raziskovalne organizacije

Okvirna višina sredstev: 15 mio EUR

Objava: 2. kvartal 2023

 

3. Razpis: Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT), Zasavje

Izvajalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Cilj: omogočanje regijam in ljudem, da obravnavajo socialne, zaposlitvene, gospodarske in okoljske učinke, ki jih ima prehod na energetske in podnebne cilje Unije do leta 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050 na podlagi Pariškega sporazuma

Regija: premogovna regija Zasavje

Upravičenci: javne raziskovalne organizacije

Okvirna višina sredstev: 32 mio EUR

Objava: 2. kvartal 2023

 

4. Razpis: Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Cilj: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

Predmet: izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri prehodu v podnebno nevtralno družbo prek novih lesenih izdelkov

Upravičenci: mala in srednja podjetja

Okvirna višina sredstev: 10,8 mio EUR

Objava: 3. kvartal 2023

 

5. Razpis: Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi

Izvajalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Cilj: razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E)

Upravičenci: podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi

Okvirna višina sredstev: 24,65 mio EUR

Objava: 2. kvartal 2024

 

6. Razpis: Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti

Izvajalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Cilj: razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij in hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E)

Upravičenci: podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi

Okvirna višina sredstev: 29,35 mio EUR

Objava: 2. kvartal 2024

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh