Zahteva za ustavno presojo, ki zadeva »net metering«

Pravila za delovanje trga z električno energijo kršijo Ustavo in imajo retroaktivne učinke, so prepričani v podjetju Sun Contract, ki je na ustavno sodišče vložilo ustavno presojo.

Opozarjajo, da retroaktivno spreminjanje pravil vladnih regulatorjev zmanjšuje zaupanje finančnih vlagateljev v energetski sektor, posledično v naložbe v obnovljive vire energije in tudi drugi blok jedrske elektrarne.

Mogoče in verjetne posledice takšnega ravnanja so lahko, da investitorji ne bodo mogli pridobiti dovolj potrebnih finančnih virov za načrtovane zelene in jedrske investicije ali pa bo strošek financiranja neznosno visok, so zapisalo v sporočilu.

Predlagajo pa tudi začasno zadržanje izvajanja pravil do ustavne presoje. Pri Podjetni Sloveniji bomo spremljali nadaljnji razvoj dogodkov.

Za kaj gre?

Spremenjena pravila nalagajo dobaviteljem električne energije 15-minutni bilančni obračun za stare samooskrbne sončne elektrarne, kljub temu da imajo odjemalci letni obračun. Po tem sistemu samooskrbe se odjemalcem dobavljena električna energija obračunava po principu neto meritev (»net metering«). To pomeni, da odjemalec plača dobavitelju le morebitno pozitivno razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, ki se poračuna na letni ravni (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja, ki je praviloma koledarsko leto.

Ker pa je cena električne energije na trgu vsako uro drugačna, dobavitelji pa morajo kompenzirati odjemalcem vsako kWh ne glede na čas odjema, nastajajo neupravičeni stroški za pokrivanje »net meteringa«.

Pri SunContractu se strinjajo, da se je »net metering« spremenil z novo uredbo o samooskrbi od leta 2024 naprej za nove investicije, ne strinjajo pa se, da se spreminja pravila, ki učinkujejo tudi za že obstoječe investitorje v »net metering« od leta 2016 naprej. »Za njih bi morala vlada zagotoviti sredstva, da bodo storitev »net meteringa« lahko pod istimi pogoji kot ob odločitvi za investicijo uporabljali tudi v prihodnje, torej brez dodatnih stroškov,« so še zapisali.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh