Kako bo vlada po novem spodbujala investicije

Slovenski Državni zbor je sprejel ključne spremembe in dopolnitve Zakona o spodbujanju investicij, ki prinašajo pomembne novosti za domače in tuje investitorje.

S temi spremembami se Slovenija odpira kot privlačnejša destinacija za tuji kapital, hkrati pa zagotavlja skladnost svojega pravnega reda z evropskimi direktivami o državni pomoči.

S temi ukrepi država odpira nove priložnosti za podjetja ter krepi svoj položaj na evropskem in globalnem trgu. V kontekstu te novele lahko podjetja pričakujejo manj birokracije, večjo podporo pri investicijskih projektih in boljše priložnosti za rast, menijo v Tiku Pro.

1. Vloga še pred registracijo podjetja.

Ena izmed najbolj opaznih sprememb je možnost, da investitorji vlogo za pridobitev subvencije oddajo še pred registracijo gospodarske družbe ali podružnice v Sloveniji. Kot pojasnjujejo v Tiku Pro, »ta poteza odraža prizadevanja za zmanjšanje birokratskih ovir in spodbujanje tujih naložb«.
Poleg tega se uvaja možnost, da tudi podružnice tujih podjetij s sedežem v državah članicah EU prejmejo spodbudo. »To pomeni, da za investicijo v Sloveniji ne bo treba ustanavljati nove gospodarske družbe, temveč bo dovolj registracija podružnice tujega podjetja v sodnem registru RS.
Naložbe, ki jim bo odobrena subvencija, bodo morale biti dokončane najkasneje v treh letih od začetka izvajanja projekta,« dodajajo v Tiku Pro.

Spremembe Zakona so nujne za zagotovitev skladnosti z evropskimi pravili o državni pomoči, ki so bile posodobljene v letu 2023. To usklajevanje s pravili Evropske unije Sloveniji omogoča, da se izogne morebitnim pravnim zapletom in zagotovi, da so dodeljene spodbude v skladu z evropsko zakonodajo.

2. Izključeni in dodani sektorji.

V luči prilagoditve evropskim standardom zakon izključuje dodeljevanje spodbud določenim sektorjem, kot sta proizvodnja in distribucija energije. Ne bo dovoljeno dodeliti spodbud za shranjevanje in prenos energije.
Na seznam upravičencev do spodbud dodaja sektorje, kot sta ladjedelništvo in industrija sintetičnih vlaken. Kot ugotavljajo na Tiku Pro, to prestrukturiranje odraža strateško usmeritev države v spodbujanju industrijskih sektorjev z večjim potencialom za inovacije in rast.

3. Nova pravila za hrambo dokumentacije.

Za zagotavljanje transparentnosti in učinkovitega nadzora nad dodeljevanjem spodbud zakon določa nova pravila za vodenje in hrambo dokumentacije.
Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bosta odgovorna za vzdrževanje evidenc ter zagotavljanje, da so vsi pogoji za dodelitev spodbud izpolnjeni. Evidence bodo v hrambi deset let od dneva dodelitve spodbude ali od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme investicij.

Celotni članek si lahko preberete v najnovejši izdaji revije Podjetna Slovenija.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh