Razpisi: trajnost, mikrokrediti in obmejne regije

Kateri razpisi so predvideni v kratkem?

V naslednjem obdobju bodo zanimive tri skupine razpisov. Izbrali so jih v podjetju Tiko Pro.

Trajnostna in krožna transformacija poslovanja

Več rokov za prijave v tem letu je in bo odprtih na razpisu za podporo krožnemu gospodarstvu za mala in srednje velika podjetja (MSP). Z javnim razpisom želijo podpreti intenzivni proces trajnostne in krožne preobrazbe poslovanja s poudarkom na:

>> zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov,

>> povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje ter,

>> povečevanju produktivnosti in konkurenčnosti.

Roki za oddajo za podjetja z 1-19 zaposlenimi so: 15. 4. 2023, 15. 9. 2023, 15. 1. 2024, 15. 4. 2024.

Roki za oddajo za podjetja z najmanj 20 zaposlenimi so: 15. 6. 2023, 15. 11. 2023, 15. 3. 2024.

Trendom krožne transformacije poslovanja sledijo tudi razpisi za podjetja. Brez dokazil zelene komponente, krožnega načina poslovanja z učinkovito rabo virov, recikliranjem in podobno podjetja pri oddaji vlog na nacionalnih razpisih ne bodo več uspešna.

Več o razpisu na spletni strani Tiko Pro.

Ugodna posojila in mikrokrediti

V prvem kvartalu leta lahko pričakujemo kar nekaj razpisov za povratna sredstva (ugodni krediti) prek Slovenskega podjetniškega sklada. Največji izmed kreditov za podjetje bo P1 plus 2023, ki ga podjetja že dobro poznajo.

Gre za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Namen kredita bodo lahko investicije ali obratna sredstva. Slovenski podjetniški sklad bo za povratna sredstva za podjetja skupno namenil 81 milijonov evrov.

Kmalu razpis za investicije na obmejnih problemskih območjih

Še iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bo namenjenih 26,5 milijona evrov. V pripravi je nov razpis, namenjen MSP (mikro, malim, srednjim podjetjem) iz obmejnih problemskih območij, kjer bodo podjetja lahko izkoristila nepovratna sredstva za nakup strojev (vsaj 50 odstotkov investicije) ter gradnje objektov (do 50 odstotkov celotne investicije).

Upravičeni stroški po razpisu bodo:

>> materialni – nakup strojev in opreme,

>> nematerialni – pravice, licence, know-how

>> gradbena, obrtniška dela

Sofinanciranje bo do 50 odstotkov upravičenih stroškov, odvisno od lokacije investicije, vendar bo nepovratnih sredstev največ 100.000 evrov.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh