Top 4 izzivi v industriji

Kljub obetavnim perspektivam za industrijo pa so pred njo izzivi, ki vključujejo:

  1. davčno politiko,
  2. sistemsko reformo in
  3. odvisnost od surovin ter energije.

Na eni strani se odpirajo nove priložnosti z državnimi infrastrukturnimi projekti. A grozeče obveznosti, povezane z obsežnimi reformami, hkrati postavljajo izzive konkurenčnosti. Poudarjena je tudi kritična odvisnost od surovin, kot so polprevodniki, ki jih primanjkuje na svetovnih trgih, ter energetska nesamozadostnost zaradi pomanjkanja domačih virov električne energije.

Pogled v prihodnost zahteva preobrazbo v industrijo 4.0, vendar še posebej v malih podjetjih manjka za to potrebno znanje. Kljub temu velika podjetja že stopajo v korak z razvojem, vendar se še premalo osredotočajo na razvoj dobaviteljev. S tem se postavlja vprašanje, kako bo slovenska industrija uspešno premagala izzive pri vstopu v novo obdobje industrijske preobrazbe,«

dodaja Marjan Rihar, bivši član upravnega odbora SRIP ToP in predstavnik grozda Pametna tovarna.

Znanje je torej 4. izziv na poti preobrazbe v industrijo 4.0.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh