Razpisi: priložnost za lesarje

Na začetku letošnjega leta bo za slovenska mala in srednje velika podjetja (MSP) odprta nova priložnost na področju lesarstva.

Razpis Spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa bo namenjen podpiranju projektov, ki združujejo ekološko ozaveščenost in poslovno priložnost. Cilj razpisa je spodbuditi izdelavo izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv, s posebnim poudarkom na proizvodnji, ki minimizira ogljični odtis in sledi načelom krožnega gospodarstva.

»Tovrsten pristop želi spodbuditi podjetja, da v svojih proizvodnih procesih uporabljajo trajnostne prakse, ki ne prispevajo le k varovanju okolja, ampak tudi h krepitvi gospodarske učinkovitosti in inovativnosti,«

pojasnjujejo na Tiko Pro.

Razpis bo ponujal kombinacijo nepovratnih in povratnih sredstev, s skupno okvirno višino razpoložljivih sredstev v višini 10,8 milijona EUR, od tega 5 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev in 5,8 milijona EUR kot povratna sredstva.

Upravičeni stroški vključujejo nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki so ključnega pomena za razvoj in proizvodnjo izdelkov.

Ta razpis predstavlja pomembno priložnost za podjetja v lesarski industriji, ki želijo razširiti svoje poslovanje na področju trajnostne proizvodnje in izkoristiti prednosti, ki jih ponuja krožno gospodarstvo.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh