Zakaj je zunanji investitor dobra ideja?

Kakšne so prednosti za podjetje, če dobi novega zunanjega investitorja? Kakšne so prednosti investitorja, ki vstopa v podjetje?

Za podjetnike je odločitev, da v svoj podjetniški svet povabijo zunanje investitorje, običajno težka. Solastništvo namreč pomeni, da novi lastnik dobi lastniški delež ter s tem določene pravice in odgovornosti v podjetju. A če je odločitev premišljena in pravilno načrtovana, vsem vpletenim prinaša velike koristi.

Pripravili smo pregled, kaj lahko dobi podjetje, če v svojo lastniško strukturo vključi zunanjega investitorja.

Kje so prednosti?

Pri ugotavljanju, kaj so prednosti podjetja, ki ima v svoji lastniški strukturi tudi zunanjega investitorja, je treba najprej opredeliti, za kakšnega investitorja gre.

Sklad

Sklad je samo finančni investitor. Ko v podjetje investira sklad, išče čim bolj razpršene naložbe, čim manj ciklične industrije in tiste, ki imajo potencial rasti, pojasnjuje Miran Kovač, partner in direktor zasebnih investicijskih skladov ALFI PE in ALFI PE GROWTH: »Sklad v nobenem podjetju, v katerega vlaga, ni aktivni odločevalec, mora pa imeti to možnost. Ko investira v podjetja, išče večinsko lastništvo, torej vsaj 51 odstotkov, idealno pa delež znaša od 51 do 60 odstotkov.«

Toda čeprav gre za izključno finančne investicije, je pri vsem še vedno ključen kadrovski del: »Ljudje delajo posel in z njimi moraš najti skupni jezik ter imeti skupno vizijo, predvsem pa moraš človeku na drugi strani zaupati.«

Prednosti, ki jih podjetju prinaša zunanji strateški investitor

Drugače je, ko je investitor podjetje oziroma podjetnik. V tem primeru večinoma ne gre le za finančno investicijo, ampak so v ozadju še druge prednosti. Ob pomoči izkušenih podjetnikov in investitorjev Aleša Ribiča in Andraža Gaveza smo jih poiskali 10.

1. Finančna injekcija.

Ne glede na to, ali gre za sklad ali za podjetje, ki investira, so prednost finančna sredstva, ki jih podjetje dobi. Z zunanjim solastnikom namreč podjetje dobi kapital za rast in razvoj, pravi izkušen podjetnik in zasebni investitor Aleš Ribič.

Včasih je podjetje že preveč zadolženo ali pa je šele na začetku svoje poti in kredita sploh ne more dobiti. Takrat je zunanji solastnik dobra ali celo boljša alternativa, pravi tudi podjetnik Andraž Gavez, ki drži vajeti podjetja in blagovne znamke BAM – Become A Master in ki se je na svoji poslovni poti znašel na obeh straneh: na strani manjšega investitorja in na strani lastnika podjetja, ki je iskal zunanjega solastnika.

2. Poslovna strokovnost.

Zunanji investitorji prinašajo znanje in izkušnje, ki lahko izboljšajo poslovanje, pravi Ribič.

3. Razširitev mreže.

Povezave in stiki, ki jih prinesejo zunanji investitorji, koristijo pri trženju in poslovnih priložnostih, izpostavlja Ribič.

4. Povečanje dobičkonosnosti.

Zunanji lastniki pogosto prinesejo izkušnje in vire za izboljšanje poslovanja, pojasnjuje izkušeni podjetnik in investitor Aleš Ribič in dodaja:
»Zunanji lastniki vedno poskušajo tudi pomagati podjetjem pri rasti. Investitor zato običajno išče podjetja na področju, ki ga obvlada.«

5. Strateško usmerjanje.

Zunanji lastniki lahko vnesejo nove perspektive in strategije, pravi Ribič. S pravo izbiro partnerja lahko izboljšate poslovanje in s tem povečate vrednost podjetja, dodaja Gavez.

6. Novi kadri.

Z vstopom v lastniško strukturo lahko podjetje optimizira stroške v podjetju, pospeši prodajo in navsezadnje pride tudi do boljših kadrov, nadaljuje Gavez: »Z vstopom v lastniško strukturo lahko podjetje pride do vodstvenih in IT-kadrov, ki jih sicer ne bi moglo dobiti na trgu dela.«

7. Povečanje vpliva.

Z večjim lastniškim deležem imajo solastniki večji vpliv na odločitve podjetja. Dober (so)lastnik bo tako lahko povečal vrednost podjetja in s tem tudi svoj vložek.
Pri največjih podjetjih je praksa, da stopijo v lastniško strukturo podjetja, povečajo njegovo vrednost in nato svoj delež prodajo po bistveno višji ceni, kot pa so ga kupili, razlaga Ribič.

8. Razbremenitev trenutnih lastnikov.

Ribič kot prednost navaja tudi to, da lahko lastnik z zunanjim investitorjem deli odgovornost in breme odločanja. Gavez pa meni, da je zunanji lastnik obenem lahko dober način za delni izhod iz podjetja: »Včasih se želijo lastniki vsaj delno ali postopoma umakniti iz podjetja. V tem primeru je solastništvo dobra izbira.«

9. Ureditev sheme korporativnega upravljanja.

Zunanji investitor v letu ali dveh po vstopu lahko pripravi podjetje do te mere, da ni več nujno vezano le na ustanovitelja. »Pogosto so manjša ali družinska podjetja vezana na eno osebo ali nekaj oseb in zaradi tega bolj ranljiva,« opozarja Kovač. Po njegovih besedah ni nujno, da se shema korporativnega upravljanja tudi uvede, so pa za to pripravljeni temelji.

10. Čustveno neobremenjen pogled.

Podjetje in zunanji investitor imata po Kovačevih zagotovilih skupne cilje. Oba si želita maksimizirati dobičke, povečati obseg poslovanja, dvigniti zaposlenost in povečati dodano vrednost na zaposlenega: »Pri tem je lahko zunanji investitor bolj racionalen pri sprejemanju odločitev.«

Čeprav lastnik izgubi del svobode odločanja, lahko po drugi strani pridobi čustveno neobremenjen pogled in soodločevalca, ki je odločitve sposoben sprejemati bolj racionalno.

Kaj pa minusi?

Ne glede na to, da lahko zunanji solastnik podjetju prinese veliko prednosti, je vsekakor upravičeno opozoriti tudi na morebitne minuse. Aleš Ribič izpostavlja štiri točke, na katere morate biti pozorni:

1. Izguba nadzora.

Originalni lastniki izgubijo nekaj nadzora nad podjetjem. Če gre za delež, ki je večji od polovice, to pomeni, da solastnik postane tudi večinski lastnik, s čimer prvotni lastnik izgubi pravico do odločanja.

2. Konflikt interesov.

Lastniki in vodstvo podjetja imajo lahko različna pričakovanja.

3. Potencialna izguba identitete.

Podjetje se lahko spremeni v »pridobitniško dejavnost«. To pomeni, da denar, ki je bil investiran, ni porabljen tako, kot je bilo dogovorjeno.

4. Sovražni prevzem.

Včasih je edini cilj zunanjega investitorja prevzem odločanja in potop podjetja z namenom, da se znebi konkurence.

Da bi se temu izognili, se vedno dobro prepričajte, s kom se spuščate v posel. Poleg vseh rezultatov in preverljivih podatkov zaupajte tudi notranjemu občutku. Na koncu vedno delamo z ljudmi, zato si poiščite dobro družbo.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh