Pozor: na voljo je do 72.000 EUR za mlado inovativno podjetje

Če imate mlado inovativno podjetje, lahko dobite zagonsko spodbudo v višini do 72.000 EUR.

Slovenski podjetniški sklad je namreč objavil razpis PS 2024, preko katerega lahko 30 tehnološko inovativnih mikro ali malih podjetij dobi 2,16 milijona evrov spodbud za zagon.

Gre za podjetja, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Na razpis se lahko prijavite elektronsko preko ePortala do 29. marca do 14. ure.

Katere pogoje morate izpolnjevati?
  • Morate imeti mikro ali malo podjetje, ki ste ga registrirali pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2023 do vključno 15. marca 2024.
  • Podjetje se mora prednostno osredotočati na področja, ki so skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5).
  • Razvijati morate inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve in se na inovativen način odzivati na zahteve trga ter rešujete problem kupcev.
  • Podjetje je ustanovljeno v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in ima sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Če bo vaše podjetje izbrano, boste dobili do 72.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska v treh tranšah (prva tranša 12.000 evrov, druga tranša 21.000 evrov in tretja tranša 39.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo, navajajo na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Predvidene so naslednje razvojne faze: realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno ustreznega izdelka (angleško minimum viable product – MVP) in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije. Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Poleg tega vas čaka še brezplačno sodelovanje z mentorjem, imeli pa boste tudi možnost sodelovanja v specializiranih programih.

​Pred prijavo na razpis boste imeli možnost udeležbe na Start-up treningu, kjer boste prejeli podrobnejše informacije o javnem razpisu. Poleg tega boste skozi serijo praktičnih vaj preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje in to po potrebi nadgradili.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh