Bilance: 4 napake, ki jih preverite še pred novim letom

Ko urejate papirje in pripravljate izkaze, se izognite naslednjim štirim napakam:

1. Manjkajoča osnovna sredstva.

Najpogostejša napaka je, da stranka ne vrne popisnega lista osnovnih sredstev. V registru osnovnih sredstev ostanejo sredstva, za katera v računovodstvu knjižimo strošek amortizacije. Sredstvo je lahko že prodano, stranka pa nam v knjiženje ne da izdanega računa oziroma pogodbe.

2. Pozabljen odpis.

Lahko se zgodi, da je stroj uničen. Poskrbljeno je za ustrezen odvoz na deponijo, ne prejmemo pa dokumenta – zapisnika.

3. Faktura, če storitev še ni opravljena v celoti.

Ena izmed neljubih napak je lahko ta, da organizacija izstavi fakturo za opravljeno storitev, hkrati pa nas ne obvesti, da delo še ni bilo opravljeno v celoti. To bi za knjiženje pomenilo razmejitev prihodka na naslednje leto.

4. Napake pri večjih vrednostih.

Lahko se pripeti tudi napaka, da v računovodstvo prejmemo pogodbo o nakupu nepremičnine. Naslednji mesec knjižimo prvi strošek amortizacije nepremičnine, ki pa dejansko še ni bila dana oziroma pripravljena za uporabo.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh