»Želimo si, da vrhunski strokovnjaki ostanejo doma.«

Metronik, 3. na lestvici najboljših MSP v dejavnosti IT in digitalizacije. Ljubljanski Metronik je uveljavljen ponudnik inovativnih rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih podjetjih.

Posel:
Največji izziv v 2020/21

Trenutno je eden naših večjih izzivov pridobitev razvojnih inženirjev in programerjev, saj neprestano razvijamo nove produkte in rešitve na področju informatizacije proizvodnje in industrije 4.0, s katerimi želimo uspešno nastopiti tudi v zahodni Evropi.

Najboljši posel 2020/21

Če je treba izpostaviti le enega, bi dal prednost projektu digitalizacije proizvodnje v Leku, kjer v štirih Lekovih proizvodnih obratih uvajamo rešitve na področju industrije 4.0. Ker so se rešitve industrije 4.0, ki smo jih že uspešno vpeljali v Sloveniji, izkazale za zelo koristne, jih uvajamo tudi v druge Novartisove obrate v Evropi.

Najboljša podjetniška odločitev doslej v karieri

Verjetno je bila najboljša odločitev to, da sva s kolegom po zaključenem magisteriju leta 1990 zapustila udobno zaposlitev na Inštitutu Jožef Štefan. Takrat sva se odločila, da bova teoretične osnove, ki sva jih tam pridobila, spremenila v prakso, in ustanovila sva podjetje. Ob podobnem razmisleku so se nam pridružili številni kolegi, ki so k nam prišli s fakultet, inštitutov in industrije. Zgradili smo visokotehnološko podjetje, ki temelji na lastnem razvoju, in med 160 zaposlenimi v Ljubljani, Beogradu in Zagrebu imamo danes osem doktorjev znanosti. Več kot 80 odstotkov sodelavcev Metronika pa ima visoko univerzitetno izobrazbo, predvsem tehničnih smeri.

Največja napaka doslej v karieri

V obdobju, ko smo ravno začenjali, torej leta 1990 in 1991, je razpadala bivša država in nastajala nova. Valuta, s katero smo poslovali, se je v dveh letih nekajkrat spremenila. Z dinarja smo prešli na neke vrste bone in nato na tolarje. Vse prihodke smo morali ob pomoči tretjih podjetij takoj spreminjati v devize, da smo lahko plačali tuje dobavitelje. Menjava v devize je potekala tako, da smo sredstva nakazali nekemu podjetju, ki je izvažalo karkoli, in upali, da bomo čez nekaj časa na svoj račun dobili devize. Tako smo v letu 1991 dinarje v vrednosti 200.000 nemških mark nakazali uglednemu slovenskemu izvozniku vin Slovin, čakali na devize in jih nikoli dočakali, ker je denar skupaj s 40 milijoni mark iz drugih slovenskih podjetij, ki so želela devize, izginil neznano kam. Tedaj je ta izgubljeni znesek predstavljal 40 odstotkov naših letnih prihodkov.

Slovenija:
Kako si Slovenijo predstavljate leta 2030? Kaj bo v primerjavi z danes najbolj drugače?

Verjetno bo Slovenija tedaj še bolj integrirana v evropsko ekonomijo in evropsko kulturo. Razlike med nami in drugimi Evropejci bodo vedno manjše in sodelovanje v obeh smereh bo lažje kot danes. Danes se moramo namreč zelo dokazovati, če želimo dobiti večje naročilo v Nemčiji ali Skandinaviji, saj ni pravega zaupanja v slovensko strokovnost in tehnologijo.

3 prednostni ukrepi, ki bi jih Slovenija morala izpeljati, da bi začela loviti najbolj razvite

a. Če želimo postati razvito gospodarstvo, moramo več vlagati v razvoj. Toda ne le s financiranjem inštitutov in univerz, ampak predvsem s sofinanciranjem razvojnih projektov v gospodarstvu, ki zagotavljajo dvig dodane vrednosti. S pravimi mehanizmi je treba spodbujati sodelovanje industrije in univerz. »To, da bi povečevali davke in težili k uravnilovki, bi bila velika razvojna napaka.«

b. Pomembno je, da država vzpostavi pogoje, da mladi izobraženi ljudje in strokovnjaki ne bi odhajali v tujino. To bi lahko dosegli tudi z znižanjem obdavčitve plač. Spodbuditi je treba vračanje strokovnjakov, ki so že odšli v tujino. In jim doma ponuditi ustrezno okolje za bivanje in delo.

c. Z nižjo obdavčitvijo je treba spodbuditi tudi podjetniško delovanje.

Napake, za katere se najbolj bojite, da jih bo Slovenija naredila

a. Velika napaka za razvoj bi bilo povečevanje davkov in težnja po uravnilovki.

b. Ambicioznih in podjetnih ljudi ne smemo ovirati z administrativnimi in pretiranimi davčnimi bremeni, saj so taki ljudje gonilo razvoja.

Zasebno:
Kdo je vaš največji vzor na svetu? Zakaj?

Izrazitih vzornikov nimam, me pa navdušujejo podjetniki inovatorji, ki izstopijo iz pričakovanih okvirov okolja in pri tem vztrajajo; na primer Steve Jobs.

Kaj je vaš najbolj priljubljen hobi?

Že leta se ukvarjam s številnimi športi: kolo, surf, kite, tek, tenis … Najbolj priljubljen šport je navadno odvisen od sezone.

Kje oziroma kdaj se najbolje regenerirate?

Pri športu.

Ste lovec ali nabiralec?

Verjetno oboje.

Ali vam je kdaj žal, da toliko življenja posvetite podjetništvu? Zakaj da/ne?

Nikakor, saj to postane del življenja in je tudi zelo zabavno.

 

Pomakni se na vrh