Nasveti za podjetja v 2023

Ekonomisti in finančniki navajajo 11 tveganj in 6 nasvetov za poslovanje v prihodnjem letu.

1. RESNO V ZELENI PREHOD

Podjetja naj temeljito pripravijo podroben, dolgoročni načrt (investicij) za tako imenovani zeleni prehod. To je hkrati velika nevarnost in priložnost za slovenska podjetja ter potreben prispevek h klimatsko nevtralnemu gospodarstvu, pravi Sibil Svilan.

2. SKRAJNI ČAS ZA DOBRO LIKVIDNOST

Podjetja se ta trenutek že soočajo z velikimi negotovostmi. Te so odvisne tudi od panoge, v kateri poslujejo. Računati morajo na višje obrestne mere, razlaga Egon Zakrajšek.

»Verjetno bodo zrasle tudi premije tveganj. Posebno v Evropi, kjer se bo gospodarska rast ustavila ali začela padati. To bo prineslo višjo brezposelnost, več bankrotov, težave z bankami in nepremičninske balone.«

»Za podjetnike bo v letu 2023 ključnega pomena, kako uspešno se bodo spoprijeli z naraščajočo inflacijo. Velja omeniti, da velika večina podjetnikov mlajše in tudi srednje generacije v svojih dosedanjih poslovnih karierah tega ekonomskega fenomena še ni izkusila,« poudarja Mojmir Mrak.

»Podjetjem bi priporočal, da si zagotovijo visoko likvidnost in fleksibilno bilanco stanja. Tako bodo bolje pripravljena na morebitne šoke. Zagotovijo naj si likvidnostne vire pri bankah, viri naj bodo diverzificirani,« svetuje Egon Zakrajšek.

3. ALTERNATIVNI VIRI STRATEŠKIH SUROVIN POD DROBNOGLEDOM

Dogaja se pospešen prehod v bolj trajnostno proizvodnjo z višjimi cenami fosilnih goriv in redkih kovin. Podjetja naj si zato zagotovijo alternativne vire strateških surovin ter izkoristijo javna sredstva za investicije v obnovljive vire energije za zeleni prehod, priporoča Anže Burger.

4. POZOR NA DOLAR

»Cene, ki so jih zelo podpirale ničelne obrestne mere, predstavljajo tveganja. Podjetja, posebej v gradbeništvu, se morajo zavedati, da so izpostavljena močnemu tveganju krčenja panoge,« opozarja Egon Zakrajšek.

Kot izpostavlja, so za izvoznike pomembna valutna tveganja in diferenciali obrestnih mer. Dolar je močnejši od evra in to morajo izvozniki upoštevati.

5. MANJ TUJEGA DENARJA

Serija kriz v preteklih 15 letih je povečala zadolženost držav, kar bo v primeru vztrajanja visokih obrestnih mer lahko povzročilo pretrese na finančnih trgih.

Za podjetja je ključno, da ohranjajo vzdržno raven zadolženosti in rast financirajo iz preteklih dobičkov ali lastniškega kapitala, ne zgolj z zadolževanjem, poudarja Anže Burger.

6. SMER: ZALIVSKI TRG

Bojan Ivanc kot temelj odpornosti in trdnosti poslovanja izpostavlja diverzifikacijo dobaviteljev in kupcev, po mnenju Sibila Svilana pa je ta pomembna tudi za sklepanje dolgoročnih trajnostnih partnerstev za alternativne vire dobav, prodaje in logistično oskrbovalne verige.
Kot pravi Anže Burger, bosta vojna v Ukrajini in strateško rivalstvo s Kitajsko pospešila regionalizacijo, repozicioniranje in »reshoring« preskrbnih verig.

Bojan Ivanc dodaja: »Okoliščine zaradi visokih cen energentov dvigujejo potrošnjo v velikih državah, ki so proizvajalke energentov. Vse sodobne rešitve, ki jih te države potrebujejo in kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti, tako lažje prodrejo na te trge. Zalivski trg je izrazita priložnost.«

Pomakni se na vrh