Kdo mora poročati o trajnosti?

Evropska komisija je konec julija potrdila nove standarde za trajnostno poročanje ESRS.

V skladu z njimi bodo o trajnostnosti morala poročati vsa velika podjetja, ki ustrezajo dvema od treh kriterijev:

    1. 250 zaposlenih,
    2. več kot 40 milijonov prihodkov,
    3. več kot 20 milijonov bilančne vsote oziroma kapitala.

O trajnostnosti bodo morala poročati tudi:

  • vsa podjetja, ki kotirajo na borzi, vključno z malimi in srednjimi podjetji, razen tista z manj kot 10 zaposlenimi, in
  • neevropska podjetja, ki v Evropski uniji (EU) ustvarijo vsaj 150 milijonov čistega prihodka in imajo vsaj eno hčerinsko podružnico v EU.

Za dosedanje zavezance po doslej veljavni Direktivi o nefinančnem poročanju (NFRD) bo poročanje obvezno za leto 2024 (objava poročila v letu 2025). Za vsa velika podjetja bo poročanje obvezno za leto 2025 (objava poročila v letu 2026). Za podjetja, ki kotirajo na borzi, tudi srednja in mala podjetja (razen mikro podjetij), pa bo poročanje obvezno za leto 2026; njihova poročila naj bi bila prvič objavljena v letu 2027, z možnostjo podaljšanja rokov še za dve leti.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh