Notar na daljavo najpozneje junija 2025

Ministrstvo za pravosodje (MP) in Notarska zbornica Slovenije sta pristopili k pripravi pravnih podlag za digitalizacijo notarskih storitev.

V skladu z novelo Zakona o notariatu je namreč treba omogočiti izvajanje notarskih storitev prek neposredne varne videopovezave z notarjem, z možnostjo videoelektronske identifikacije.

V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca za razvoj novega informacijskega sistema »Notar na daljavo« v okviru projekta »Digitalizacija notarskih storitev«. Skladno s časovnico investicijskega projekta bo projekt predvidoma izveden konec naslednjega leta. »Notar na daljavo« bo skupaj s tehničnimi pogoji za videopovezavo z notarjem in za videoelektronsko identifikacijo vzpostavljen predvidoma do junija 2025, pravijo na MP.


Kaj to pomeni v praksi?

Z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) so nam sporočili, da bodo spremenili zakon o gospodarskih družbah, ki med drugim ureja sodelovanje notarjev pri ustanovitvi družb z omejeno odgovornostjo in delniških družb.  

Z novelo ZGD-1L bodo omogočili ustanavljanje kapitalskih družb, registracijo podružnic tujih podjetij ter vlaganje dokumentov in informacij v sodni register v celoti na elektronski način, to je s spletnimi registrskimi postopki.

Strankam bodo ponudili uporabo nadgrajenega informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT) in možnost neposredne, varne videopovezave z notarji pri sestavljanju ustanovitvenih aktov in vlaganju prijav za vpis družb v sodni register. Notar bo lahko na daljavo prek varne videopovezave preveril identiteto bodočih družbenikov, sestavil ali potrdil listine, potrebne za vpis družbe v sodni register, ter sestavil in vložil predlog za vpis družbe v sodni register.

Z novelo ZGD-1L se zagotavlja tudi pravna podlaga za izvajanje virtualnih skupščin v delniških družbah. Hkrati posega tudi v pravila, ki bodo olajšala izvajanje elektronskih skupščin delniških družb.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh