5x DA, zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor

Zakaj je neformalni nadzorni (posvetovalni) svet koristen za podjetnike? Koga povabiti v takšen svet? Kako ga ustanoviti?

Ko podjetje zelo zraste, pri korporativnem upravljanju pogosto naleti na izzive. Lastniki so navezani na operativno vodenje podjetja, ki ga vse težje obvladujejo, ker to zahteva več izkušenj in znanj. Le redki veliki podjetniki se odločajo za oblikovanje formalnega ali neformalnega nadzornega (posvetovalnega) sveta, s katerim bi jim zunanji in notranji člani tega sveta lažje pomagali strateško upravljati podjetje.

Preverili smo, kakšne so lahko koristi takšnega nadzornega (posvetovalnega) sveta za vaše podjetje.

Kakšna je vloga takšnega svetovalnega odbora?

Vloga svetovalnega odbora je zagotavljati:

    • trenutno znanje,
    • kritično mišljenje in
    • analizo za povečanje zaupanja odločevalcev, ki zastopajo podjetje.

Svetovalni odbor dopolnjuje in krepi upravni odbor, vendar ga ne nadomešča. Njegova naloga je podjetju ali posamezniku ponuditi smernice in podporo ter mu svetovati pri pomembnih odločitvah in ciljih. Navadno vključuje strokovnjake s takšnih področij, da lahko pomagajo pri vrzeli v znanju.

Funkcija svetovalnega odbora se razlikuje od nadzornega sveta, ki je organ nadzora skladno z zakonom (ZGD-1). Nadzorni svet ima pristojnosti in obveznosti, določene z zakonom, medtem ko je svetovalni odbor posvetovalno telo uprave, ki nima pristojnosti nadzora ali vodenja v družbi.

Ustanovi se lahko kot posvetovalno telo uprave v d. o. o. ali pa celo neformalno zunaj akta družbe. Pri izbiri med formalnim nadzornim svetom in svetovalnim odborom je pomembno upoštevati potrebe in specifične okoliščine podjetja.

Katere so koristi svetovalnega odbora?

Ob pomoči Gorazda Podbevška, predsednika Združenja nadzornikov Slovenije, in drugih virov smo oblikovali pet največjih koristi svetovalnega odbora za podjetje:

1 ) Redno posvetovanje.

Za podjetnike je svetovalni odbor koristen, če se želijo sistemsko redno posvetovati o svojih odločitvah.

2) Poceni strokovna podpora in mreženje.

Lahko je tudi poceni način, da si zagotovijo strokovno podporo. S svojimi izkušnjami so svetovalci lahko dragocen vir za mreženje in vzpostavljanje odnosov z drugimi poslovneži.

3) Spodbujanje zaupanja.

Upravni odbor lahko pomaga zgraditi zaupanje in verodostojnost strank ter vlagateljev z izkazovanjem potrebne skrbnosti in ustreznega nadzora. Zgodovina uspešnih in pomembnih prispevkov k drugim podjetjem pomaga krepiti to dojemanje.

4) Pogled od zunaj.

Pridobimo več različnih strokovnih pogledov na isto zadevo, zaradi česar lahko težave rešujemo hitreje oziroma jih sploh odkrijemo. To je koristno tako v novih podjetjih, ki še nimajo dovolj izkušenj, kot v starih, ki se ujamejo v okostenele modele in potrebujejo svež pogled na reševanje težav.

5) Prehod do dvotirnega upravljanja.

Lahko je prehoden organ na poti k pravemu dvotirnemu upravljanju kot razvojna faza v razvoju podjetij. Včasih se uporablja tudi kot psevdo nadzorni svet, da se izogne določbam ZSDU.

Kdo naj sedi v svetovalnem odboru?

Svetovalni odbori, sestavljeni iz posameznikov različnih okolij, ponujajo dragocene vpoglede in nasvete o številnih temah, kot so trženje, finance in poslovanje. Niso odgovorni za upravo družbe ali delničarje, temveč svetujejo glavnemu izvršnemu direktorju in ključni vodstveni ekipi. Pogosto pomagajo pri odločanju, zagotavljajo podporo lastnikom ali vodstvu ter prinašajo pomembna omrežja v panogi.

Člani so ponavadi strokovnjaki s področja delovanja družbe ali drugih strok, povezanih z vodenjem, pogosto z obilo izkušenj ali že blizu upokojitve. Plačilo za njihovo svetovanje je največkrat nadomestilo za potne stroške in udeležba na sestankih. Gre za željo posameznikov, da koristijo podjetju ter ohranijo svoje znanje in veščine.

Kako določiti pravila njegovega delovanja?

Ustanovitev svetovalnega odbora je vedno prostovoljna možnost, tako pri nas kot v tujini, pojasni Podbevšek, saj ga ustanovijo družbeniki z aktom ali poslovodstvo s sklepom. Kako pa se sploh lotimo ustanovitve svetovalnega odbora in ali je predvideno število članov in funkcije?

Pripravi se sklep skupščine s spremembo akta. S tem sklepom se določi tudi število članov. Če ni opredeljen v aktu, se to stori s sklepom poslovodstva. Število članov in funkcije niso nikjer predvidene. Te odločitve so prepuščene družbi,«

odgovarja Podbevšek. Predvideno ni niti število srečanj, zato so ta lahko mesečna, bolj verjetno pa kvartalna ali celo polletna.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh