Zakaj je dobro imeti svetovalni odbor?

Ko podjetje zelo zraste, pri korporativnem upravljanju pogosto naleti na izzive. Lastniki so navezani na operativno vodenje podjetja, ki ga vse težje obvladujejo, ker to zahteva več izkušenj in znanj.

Le redki veliki podjetniki se odločajo za oblikovanje formalnega ali neformalnega nadzornega (posvetovalnega) sveta, s katerim bi jim zunanji in notranji člani tega sveta lažje pomagali strateško upravljati podjetje.

Zakaj je dobro imeti svetovalni odbor?

Svetovalni odbor zagotavlja:

    • trenutno znanje,
    • kritično mišljenje in
    • analizo za povečanje zaupanja odločevalcev, ki zastopajo podjetje.

Svetovalni odbor dopolnjuje in krepi upravni odbor, vendar ga ne nadomešča. Njegova naloga je podjetju ali posamezniku ponuditi smernice in podporo ter mu svetovati pri pomembnih odločitvah in ciljih. Navadno vključuje strokovnjake s takšnih področij, da lahko pomagajo pri vrzeli v znanju.

Funkcija svetovalnega odbora se razlikuje od nadzornega sveta, ki je organ nadzora skladno z zakonom (ZGD-1). Nadzorni svet ima pristojnosti in obveznosti, določene z zakonom, medtem ko je svetovalni odbor posvetovalno telo uprave, ki nima pristojnosti nadzora ali vodenja v družbi.

Ustanovi se lahko kot posvetovalno telo uprave v d. o. o. ali pa celo neformalno zunaj akta družbe. Pri izbiri med formalnim nadzornim svetom in svetovalnim odborom je pomembno upoštevati potrebe in specifične okoliščine podjetja.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh