5 poti do več podjetnic

V Sloveniji najvišje položaje v podjetjih še vedno zaseda bistveno manj žensk kot moških. Kako uravnati tehtnico? Ali res potrebujemo posebne ukrepe? Ali moški sprejemajo podjetnice?

Poiskali smo tri superuspešne ženske in z njihovo pomočjo poiskali 6 ukrepov, ki bodo v prihodnosti (upamo, da čim prej) privedli do tega, da bo najvišja in najpomembnejša mesta v podjetjih zasedalo več žensk.

Miselnost: pomagati mamam, da so lahko tudi podjetnice

Za to, da bi ženske v večji meri zasedale najvišje položaje v podjetjih, niso potrebni posebni ukrepi, pač pa gre tu za kulturo, razmišljanje in vzgojo, pravi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič: »Ženske se počutimo enakovredne moškim. Ko se pogovarjam s podjetnicami, pravijo, da se nočejo dokazovati prek posebnih ukrepov.«

Pred nekaj leti sta bila edini merili uspeha podjetja izredno hitra rast in dobiček, nadaljuje Maja Tomanič Vidovič:

»Zdaj ugotavljamo, da nas globalne razmere učijo novih vrednot – odgovornosti do sebe, do sočloveka, do družbe, do narave.«

Potrebujemo več družbeno odgovornih podjetij, v katerih bodo družine dejstvo, ne pa ovira, pravi Tomanič Vidovičeva. Skupaj moramo ustvariti okolje, ki bo bolj prilagojeno družini, opozarja. Spodbude iz Evropske unije bodo namenjene podjetjem, ki bodo okoljsko in podnebno zavedna. Vse mora iti z roko v roki, pojasnjuje: »Za uspešne podjetniške zgodbe je pomembno, da se ustvarjajo podjetja, ki rešujejo družbene izzive (skrb za ostarele, skrb za splošno zdravje, skrb za trajnostno okolje, v katerem živimo, skrb za zdravo hrano …). Ko ni več glavni motiv le pehanje za hitro rastjo in dobičkom, je več časa tudi za družino, ki je del podjetja, in ne »privesek«, ki ovira rast. To ženske znajo zelo dobro uravnotežiti, zato v prihodnosti pričakujemo veliko uspešnih podjetnic.

Potrebno je okolje, ki mamam pomaga, da so lahko tudi podjetnice. Družba mora biti temu naklonjena in ženske spodbujati, da se lotijo takšnih izzivov, se strinja tudi direktorica in dekanja Gea College Katja Kraškovic: 

»Potrebujemo miselnost, ki ženske ne obsoja, da je slaba mama, ker pelje tudi bizins.« Navsezadnje pa je pri tem potrebna velika podpora moških, ki cenijo ženske podjetnice in jim priznavajo mesto v družbi, dodaja Kraškovičeva.

Tudi direktorica podjetja Lotrič Meroslovje Maja Brelih Lotrič priznava, da vloge direktorice ni vedno najlažje usklajevati z vlogo mame in partnerice: »Seveda je ob podpori družine mogoče vse, za kar sem iskreno hvaležna.«

Pogum: spodbujati dekleta, da zmorejo vse

Razliko občutijo že pri mladih, opaža Katja Kraškovic: »Med tistimi, ki se vključujejo v naš inkubator, da bi delali in razvijali svojo idejo, je vedno več pogumnih fantov kot deklet.« Še vedno lahko zaznamo miselnost, da so moški bolj primerni za določene poklice in področja. Zdi se, da so bolj pogumni, samozavestni in odločni, dodaja Kraškovičeva: »Zato je treba začeti spreminjati to miselnost, in to zelo zgodaj s pravo vzgojo, dati priložnost tudi dekletom in jih spodbujati, da lahko počnejo in zmorejo vse, kar si želijo.«

Mreženje: ženske naj si neformalno delijo izkušnje …

Ženske imamo še nekaj rezerv z vidika mreženja, opozarja Maja Brelih Lotrič: »Več pozornosti bi bilo smiselno nameniti neformalnemu povezovanju žensk v okviru raznih združenj ali spletnih platform, kjer bi si med seboj delile znanje, izkušnje in ideje ter si gradile poslovno mrežo.«

Izobraževanje in mentorstvo: Girls go Circular*

Smiselno bi bilo izoblikovati kakovosten učni načrt na področju podjetništva v osnovnih šolah, opozarja Brelih Lotričeva: »Korak v pravo smer tako na primer predstavlja evropski projekt »Girls go Circular«, ki spodbuja podjetniške in digitalne veščine osnovnošolk in dijakinj. Vanj je vključena tudi naša lokalna osnovna šola.«

Poudariti je treba pomen raznolikosti v učnem okolju in več pozornosti nameniti oblikovanju raznolikih skupin glede na spol in interese za namene izdelave raznih seminarskih nalog in projektov, še opozarja Brelih Lotričeva: »Vsi smo namreč vse prevečkrat obkroženi z ljudmi, s katerimi se dobro razumemo, premalokrat pa s tistimi, ki bi nam ponudili drugačno perspektivo ter nas tako še bolj spodbujali k rasti.«

Tudi finančna podpora ni odveč

Posebni finančni viri za ženske podjetnice v obliki skladov ali posojil lahko služijo kot odskočna deska podjetništvu med ženskami, pravi Maja Brelih Lotrič: »Spirit Slovenija na tem področju že izvaja številne aktivnosti, denimo ponujanje osnovnega znanja s področja podjetništva in natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic.«

* Prevod: Dekleta, sledite krožnemu gospodarstvu

Moški podjetnice sprejemajo, njihov čas pa šele prihaja

Družinska podjetja so v Sloveniji mlada. Govorimo šele o drugi generaciji podjetnikov, zato je logično, da ni toliko podjetnic. Posel je bil pred tridesetimi leti bolj ali manj moška stvar, pravi Maja Tomanič Vidovič.

Ne moremo se primerjati z Nemčijo, kjer je že tretja ali četrta generacija podjetnikov in s tem tudi več žensk na vodilnih položajih. Tudi pri nas uspešna podjetja že prehajajo v roke hčera, toda z drugo, tretjo in vsemi naslednjimi generacijami bo slika vseeno nekoliko drugačna.

S premikom v družbenih normah in vse večjim poudarkom na enakosti spolov se bo število žensk v vodilnih vlogah v podjetjih vsekakor povečevalo, meni tudi Maja Brelih Lotrič: 

Sama kot direktorica podjetja nimam nikakršnih negativnih izkušenj s tem, da moški tega ne bi sprejemali. Že v tem trenutku strokovnost odtehta več kot starost in spol. V prihodnje pa menim, da bo slednje še bolj izrazito.«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh