Inšpektorji na pohodu

Na kaj bodo pozorni inšpektorji v letošnjem letu. Delovni inšpektorji so še posebej pozorni na varnost pri delu in izplačila plač, nadure.

Podobno kot lani se bodo tudi letos ukvarjali tudi s preprečevanjem izkoriščanja delavcev. Lani so skupaj z zvezo svobodnih sindikatov, policijo in finančno upravo preverjali delodajalce v gradbeništvu.

Pri Fursu so zaradi vse večjega mednarodnega poslovanja vse bolj pomembni inšpekcijski nadzori s področja transfernih cen. Cariniki preverjajo pravo vrednost uvoženega blaga, trgovanje prek spleta in skupaj z davčniki, če je DDV pravilno obračunan. Pozorni so še na sistemske utaje DDV, na zaslužke iz tujine, pri podjetnikih na olajšave in na to, ali so njihovi davčni obračuni in upoštevani stroški v teh realni. Nadzor opravljajo pri poslovanju z gotovino, pri normiranih podjetnikih. Preverjajo tudi račune Slovencev v tujini in lanske prodaje lastnih deležev svojim podjetjem po ugodnejši obdavčitvi od letos uveljavljene.

Gradbeni inšpektorji preverjajo, ali imajo zahtevni in manj zahtevni objekti, kamor sodijo tudi stanovanjske stavbe, gradbeno dovoljenje. Če ga imajo, pa tudi to, ali gradnja poteka skladno z izdanim dovoljenjem. Pozorni so, če se v zgradbe vgrajujejo materiali, ki bi se morali.

Tržni inšpektorji preverjajo popuste oziroma morebitna zavajanja porabnikov glede cen, načina izračunavanja cen in določenih cenovnih prednosti blaga in storitev, ki jih podjetja oglašujejo oziroma obljubljajo porabnikom.

Na uradu za preprečevanje pranja denarja se s Fursom spet dogovarjajo za vzpostavitev skupnih nadzorov. Ti se lani zaradi covidnih razmer namreč niso izvajali. Urad je lani načrtoval izvedbo nadzorov pri zavezancih, ki nimajo svojega primarnega nadzornika, a jim to še ni uspelo. Gre za nadzor pošte, ali opravlja storitve prenosa denarja prek poštne nakaznice, pa tudi nadzor drugih družb, ki izdajajo garancije, trgujejo z umetniškimi deli, organizirajo dražbe, oddajajo sefe. Določili so si tudi izvedbo nadzorov nad tistimi, ki se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin, dragih kamnov in izdelkov iz njih.

Vir: Finance

Pomakni se na vrh