6 ukrepov za odpravo prometnih zastojev

Premikanje po polžje iz točke a do točke b je postala stalnica slovenskih cest.

Kakšne ukrepe načrtujejo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in na ministrstvu za infrastrukturo (MzI), da bodo naše ceste spet prevozne?

1

Okrepitev avtobusnih prevozov. V naslednjih letih želijo povečati frekvenco in izboljšati ponudbo avtobusnih prevozov. Konec maja so bile podeljene koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, ki predvideva povečanje števila opravljenih kilometrov za 20 % glede na leto 2019. Z novimi koncesijskimi pogodbami, ki bodo zaživele v letu 2024, se bo število odhodov avtobusov po posameznih itinerarjih dodatno povečalo, v smeri Primorske za 18 dodatnih avtobusov na dan. (MOPE)

2

Cenovno ugodna enotna vozovnica. S 1. junijem je bila uvedena cenovno ugodna enotna vozovnica »Slovenija« za vse potnike (mesečna, letna), ki omogoča neomejeno vožnjo z JPP, ne glede na starost, vrsto JPP-prevoza in prevoznika, za 70 EUR na mesec in 560 EUR na leto. Uvedeni so bili tudi vikend popusti in skupinske vozovnice. (MOPE)

3

Nova parkirišča vzdolž avtocest. DARS načrtuje vzpostavitev multimodalnih točk vzdolž avtocestnega omrežja, ki bodo omogočale parkiranje vozil in združevanje potnikov v eno vozilo. Kjer bo to smiselno in izvedljivo, bodo na teh točkah vzpostavili tudi postajališča hitrih avtobusnih linij v smeri proti Ljubljani. Cilj je povečati zasedenost vozil (MOPE).

V teku so tudi aktivnosti za zagotovitev dodatnih parkirnih mest za tovorna vozila na obstoječih prometnih površinah ob avtocestnem križu ter zagotovitev varnih in varovanih parkirišč.

4

Mehki ukrepi za zmanjšanje prometa. Potencial je tudi v mehkih ukrepih, ki bi lahko dodatno pripomogli k zmanjšanju pritiska na prometni sistem, zlasti ceste. To so: delo od doma, fleksibilen čas prihoda na delo, sprememba sistema povračila stroškov prevoza na delo/z dela, prostorsko načrtovanje na regionalni ravni, stanovanjska politika in policentrični razvoj. (MOPE)

5

Vzpostavitev 3. pasu proti Primorski in Štajerski. Načrtovane so nove investicije za zagotovitev večje pretočnosti prometa (vzpostavitev 3. pasu na primorskem in štajerskem avtocestnem kraku pri Ljubljani, izgradnja Bertoške in Serminske vpadnice, pomembnih za dostop v Luko Koper). (MzI)

6

Čim več blaga po železnici. Pri obvladovanju tovornega prometa je pomembna modernizacija železniške infrastrukture, posodabljanje regionalnih železniških povezav in gradnja 2. tira Divača–Koper. Dolgoročni cilj je prepeljati čim več blaga po železnici, s tem pa vplivati na zmanjšanje tovornega prometa na cestah. (MzI)

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh