10 top dejstev o največjih slovenskih podjetnikih

Kdo so največji podjetniki na Slovenskem? Koliko je med njimi podjetnic? Kateri podjetniki zaposlujejo že več kot 1.000 oseb?

Kdo so največji podjetniki na Slovenskem? Poudarek je na zadnjem delu vprašanja. Gre namreč za največja podjetja in največje podjetniške skupine v lasti podjetnikov, ki poslujejo v Sloveniji. To ni lestvica najbogatejših Slovenk in Slovencev, temveč gre za lestvici podjetij v lasti tistih podjetnikov, ki poslujejo, zaposlujejo ter plačujejo davke in prispevke v Sloveniji. Oblikovali smo ju skupaj z družbo Dun & Bradstreet Slovenija.

Kako smo to storili? Pregledali smo:

1. katera podjetja med največjimi 500 družbami v državi po prodaji so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov,

2. katera podjetja od 501. do 600. mesta po prodaji so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov, torej v čakalnici, da pridejo med top 500 največjih, in

3. katere velike podjetniške skupine so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov, in sicer po konsolidiranih prihodkih.

Druge objavljene lestvice na naslednjih straneh so izvedene iz zgoraj omenjenih prve in tretje, ki sta najpomembnejši. Drugo lestvico smo se odločili objaviti zgolj zato, ker je med 501. in 600. mestom največjih podjetij v državi skoraj polovica takšnih, ki so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov.

Tokrat – poleg podatkov o poslovanju za leto 2020, kar smo storili že lani – dodajamo še imena lastnic in/ali lastnikov podjetij, pri podjetniških skupinah pa tudi pomembna hčerinska podjetja. Prvič torej objavljamo najbolj celovito lestvico največjih podjetnikov v Sloveniji, ki so svoja podjetja razvili iz obrti ali iz garaže.

Kaj vse lahko ugotovimo ob pogledu na lestvico?
1. Izjemen vzpon slovenskega podjetništva

V zadnjih letih je slovensko gospodarstvo doživelo velik vzpon podjetništva in s tem preobrazbo. Med 500 največjimi slovenskimi podjetji po prodaji je že 141 takšnih, ki so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov, med prvih 600 pa že 189.

To pomeni, da je dobra tri desetletja po osamosvojitvi skoraj tretjina največjih podjetij v Sloveniji v lasti takšnih podjetnic in/ali podjetnikov, ki so še leta 1991 poslovali kot obrtniki, nekje v garaži ali pa so se v podjetništvo podali celo bistveno pozneje.

2. Med velikimi podjetniki žal zelo malo podjetnic, toda …

Žal je na lestvicah največjih podjetnikov še vedno zelo malo podjetnic. Najvišje pri vrhu na tretjem mestu največjih podjetij v lasti podjetnikov je Irena Kunstelj Moro z družbo Moro & Kunst (intervju z njo objavljamo na naslednjih straneh). Med bolj znanimi so še Alenka Mozetič Zavrl (intervju smo objavili lani), Tanja Skaza, Alenka Žnidaršič Kranjc …

Večina med njimi je solastnic v družinskih podjetjih. Prav družinska podjetja utegnejo biti zibelka nove generacije podjetnic, saj kar nekaj hčera prevzema različne odgovorne funkcije. To vendarle pomeni, da se nam v prihodnje obeta vsaj manjši vzpon podjetnic tudi v velikih podjetjih.

Četudi so v manjšini, pa je kar nekaj manj znanih podjetnic, ki so v solastniški vlogi, in morda tudi v teh podjetjih marsikje velja, da podjetnice podpirajo tri vogale podjetja.

0 mrd €
prodaje je ustvaril Belektron, daleč 1. na lestvici največjih podjetij v lasti podjetnikov.
3. Nekateri podjetniki že pravi investitorski mački

Čeprav večina slovenskih podjetnikov, ki imajo v lasti velika podjetja, še vedno ubira poti organske rasti, jih je kar nekaj, ki so že pravi investitorski mački. Investirajo namreč v zelo različne panoge, in ne le v tisto, ki jo najbolj poznajo.

Takšna je denimo tudi največja podjetniška skupina v lasti podjetnikov na Slovenskem – Adventura Investments. Večinska lastnika sta Darko Martin Klarič (intervju z njim lahko preberete na naslednjih straneh prav na to temo) in njegov sin Tilen Klarič. Podobno že leta v različna podjetja investira Franc Frelih, pa tudi Aleksander Jereb, Alenka Žnidaršič Kranjc, Marjan Batagelj in po novem tudi Damir Popović (intervju z njim smo objavili lani poleti).

4. Mnogi podjetniki že z več kot 1.000 zaposlenimi

Mnoga podjetja, ki so se razvila v zadnjih dobrih 30 letih iz nič, obrti ali hobijev novodobnih slovenskih podjetnikov, danes zaposlujejo že več kot 1.000 oseb.

Takšno podjetje ni le Akrapovič, d. o. o., ki je edino samostojno podjetniško podjetje z več kot 1.000 zaposlenimi. Treba je upoštevati vsa podjetja, ki so v lasti posamezne podjetnice in/ali podjetnika.

Tako jih zagotovo več kot 1.000 zaposlujejo tudi družbe v (so)lasti Darka Martina Klariča, Damirja Popovića, Alenke Žnidaršič Kranjc, Franca Freliha, Aleša Mozetiča in Alenke Mozetič Zavrl …

0 mio €
prodaje je ustvarila družba Moro & Kunst, d. o. o., najvišje uvrščeno podjetje v lasti podjetnice.
5. Zaposlene najbolje plačujejo podjetja iz zelo različnih panog

Med podjetji, ki v državi nasploh najbolje plačujejo svoje zaposlene, se pogosto pojavljajo farmacevtske in državne družbe ter tiste, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo. Seznam tovrstnih družb med največjimi podjetniškimi podjetji pa je panožno veliko bolj pester.

Za bolj realen pogled vzemimo podjetja v lasti podjetnic in/ali podjetnikov z vsaj 100 zaposlenimi. Iz farmacije je to Medis (intervju s Tonetom Strnadom je na naslednjih straneh), iz gradbenega inženiringa Riko, iz gradbeništva Calcit, iz trgovine s stroji, robotiko in avtomatizacijo BTS Company, iz merilne tehnike RLS (intervju z Janezom in Matijo Novakom je na naslednjih straneh), iz zastopstev različnih svetovnih znamk Orbico (intervju z Brankom Roglićem smo objavili v decembrski izdaji revije), iz strojegradnje Ledinek Engneering, prav tako iz merilne tehnologije Dewesoft (intervju z dr. Juretom Knezom je na naslednjih straneh), iz pohištvene industrije Pirnar, Kovis kot razvojni dobavitelj za železniško industrijo …

Še en dokaz, da so nišni šampioni pravi recept za hitrejši razvoj slovenskega podjetništva in gospodarstva. To dokazuje tudi lestvica največjih po dobičku. Zelo raznolika skupina podjetij je med prvimi dvajsetimi.

6. Cvetijo podjetja s trajnostno dejavnostjo

Kot smo že lani poleti ugotavljali ob objavi naše tradicionalne lestvice Top 500 MSP (malih in srednjih podjetij), se je tudi na lestvici največjih podjetij v lasti podjetnic in/ali podjetnikov že znašlo kar nekaj takšnih, katerih dejavnost je tesno povezana s trajnostnimi trendi, predpisi in tehnologijo.

Njihovo perspektivnost in uspešnost najbolje razkriva podatek o dodani vrednosti na zaposlenega. Na vrhu te lestvice je Belektron Boštjana Bandlja (z njim smo intervju objavili februarja lani ob lanski objavi lestvice), ki je letos tudi po prodaji spet z naskokom na prvem mestu in ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi.

A po dodani vrednosti na zaposlenega sta pri vrhu, med prvimi petimi, še Bisol proizvodnja, ki se ukvarja s sončnimi elektrarnami, in Ngen, ki se ukvarja z modernizacijo in digitalizacijo energetskih sistemov.

0 oseb
zaposluje Akrapovič, d. o. o., največji zaposlovalec med podjetji v lasti podjetnikov.
7. Podjetniki – pomemben steber policentričnega razvoja Slovenije

Zakaj? Ker njihova največja podjetja ne nastajajo samo v močnih urbanih centrih in regijah. Seznam največjih podjetij po statističnih regijah ob upoštevanju največjih podjetij in skupin kaže, da ni niti ene slovenske regije več, v kateri ne bi bilo vsaj enega močnega, velikega podjetja ali skupine v lasti podjetnic in/ali podjetnikov.

Celo v najmanjših regijah, kot so Koroška, Pomurje, Posavje, Primorsko-notranjska in Zasavje, obstajajo takšna podjetja: Cablex-M, Kovis, Zrno, Euroforest, Mi Oskrba, Plama-pur, Termoplasti-Plama, Trgograd, Dewesoft, Avtohiša Malgaj, GMT in Bagatel & Co.

Ob tem je treba opozoriti še na eno dejstvo. Na naši lestvici ni nekaterih močnih družinskih skupin, ki so že izpeljale nasledstvo na novo, mlajšo generacijo – čeprav še vedno delujejo kot družinska skupina podjetij in so se iz iste družine tudi razvila. Ker je lastništvo razdeljeno, posamezna podjetja še niso med največjimi v državi, prav tako pa tega ne kažejo konsolidirani podatki.

8. Nove zvezde namesto ugašajočih

Podjetništvo je vedno imelo tudi funkcijo regeneracije gospodarstva. Namesto ugašajočih podjetniških zvezd nastajajo nove, in to v isti panogi.

Pred 20 leti je bil Mirko Tuš med skrivnostnimi, takrat uspešnimi podjetniki. Njegova skupina Tuš je v zadnjih letih v precejšnjih težavah, ki so vrhunec dosegle tik pred novim letom, ko bi zaposleni skoraj stavkali prav na zadnji, trgovinsko zelo pomemben dan v letu.

A po drugi strani je v zadnjih letih prav v SV Sloveniji zraslo novo zasebno trgovsko podjetje Jagros v lasti družine Jager, ki je že med največjimi podjetji in skupinami v Sloveniji. Ne le to – Jagros kot skupina zaposluje že skoraj 1.000 ljudi, kot podjetje pa je peto največje po prodaji in tretje najboljše po EBITDA med tistimi velikimi družbami, ki so v lasti podjetnic in/ali podjetnikov.

0 mio €
konsolidiranih prihodkov je ustvarila največja skupina v lasti podjetnikov – Adventura Investments, d. o. o.
9. Največje skupine v lasti uspešnih podjetniških mačkov

Seveda ni veliko presenečenje, da so največje podjetniške skupine po vrednosti sredstev in kapitala v lasti podjetnic in/ali podjetnikov, ki so že dolgo na podjetniški sceni.

To so: družina Klarič, Igor Akrapovič, Miha in Matevž Kirn, Franc Frelih, Aleksander Jereb, družina Gregorič, Izet Rastoder, Bogomir Strašek (intervju z njim smo objavili decembra), Alenka Žnidaršič Kranjc, Aleš Mozetič in Alenka Mozetič Zavrl, Tone Strnad …

Prav skupine omenjenih podjetnikov v večini primerov zasedajo tudi mesta pri vrhu lestvice najuspešnejših skupin po EBITDA.

10. Kje so druga znana podjetniška imena?

Verjetno ste se med branjem spomnili še kakšnega znanega podjetnika, ki ste ga pričakovali, pa ga niste ali ne boste zasledili na lestvici. To ne pomeni nujno, da je doživel zaton.

Nekateri so, kot že omenjeno, nasledstvo izpeljali tako, da so podjetja razdelili med člane mlajše generacije. Lahko so tudi veliko investirali v nakup podjetij v tujini. Zato seveda naša lestvica ne zajema rezultatov vseh njihovih podjetniških aktivnosti. Prekmurski Roto (s podjetnicami iz družine Pavlinjek smo intervju objavili decembra predlani) je primer, za katerega veljata obe navedeni dejstvi.

Drugi so prodali svoja podjetja in zdaj investirajo v nove naložbe. Njihova nova podjetja zato seveda še niso tako zrasla, da bi lahko zasedla mesta med največjimi podjetji v lasti podjetnic in/ali podjetnikov na Slovenskem. Ne gre pa dvomiti o tem, da bo kakšno novo podjetje Iva Boscarola (intervju z njim smo objavili po prodaji Pipistrela poleti predlani) ali koga drugega čez leta našlo pot mednje.

0 oseb
zaposluje Amal naložbe, d. o. o., največ med skupinami v lasti podjetnikov.
Vsi bomo lahko veseli. To bo namreč pomenilo, da so dosegli vsaj 5 dobrih učinkov za našo domovino:

1. kapital so dobro oplemenitili doma, v Sloveniji,

2. ustvarili so nova delovna mesta za prebivalce naše države,

3. še naprej plačujejo davke in prispevke doma,

4. s tem znatno prispevajo k razvoju javnih storitev in

5. obenem sokreirajo rast blaginje v naši domovini.

Slovenska podjetniška zgodovina se bo tako nadaljevala.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh