Nova pravila za sončne elektrarne

Sončne elektrarne bodo po novem obvezne pri novogradnjah, večjih od tisoč kvadratnih metrov in na obstoječih stavbah ter parkiriščih, večjih od 1.700 kvadratnih metrov.

Predvideva osnutek uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav, ki so ga pripravili na ministrstvu za naravne vire in prostor. 

Nekatera pravila uredbe bodo veljala tudi za samooskrbne sončne elektrarne, ki jih gospodinjstva postavljajo na strehe družinskih hiš. Med drugim je določeno, da se morajo sončne elektrarne na streho umestiti tako, da so čim manj vidno izpostavljene in da se ohranjajo obstoječe vedute. Nameščene morajo biti enovito, ob tem pa je treba upoštevati oblikovne podobe celotnega objekta (značilne smeri, naklon, členjenost, poudarke, strukturo ter razmerja na strehi, fasadi in v okolici), poroča portal Žurnal24.

Pravila določajo tudi, da se fotonapetostne naprave umestijo na največji možni tlorisni površini strehe, in ne na manj kot na 60 odstotkih tlorisne površine strehe. Poleg tega je določena tudi barva fotonapetostnih modulov, ki ne sme biti kričeča, usklajena mora biti z zunanjo podobo objekta (fasada, streha) ter z objekti v neposredni okolici. Barva konstrukcije naj bo v barvi strešne kritine, sivi ali črni barvi, je še določeno v uredbi.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh