Kakšen bo nov način obračunavanja omrežnine

Tarifne postavke omrežnine bodo po novem izražene v obliki časovnih blokov, ki predstavljajo obdobja znotraj dneva in so določeni ločeno za višjo oziroma nižjo sezono ter delovni dan oziroma dela prost dan. Omrežnina odjema energije bo tako, namesto VT in MT, razdeljena na kar pet tarif, katerih cene še niso dokončne in znane. Prav tako se bo spremenilo določanje obračunske moči in obračunavanje omrežnine za moč.

Cilj novega sistema obračuna je uporabnike spodbuditi, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči. Uporabnik bo lahko svoj 

odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.

Glavne značilnosti novega sistema so:

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh