50 % več prodaj podjetij pred upokojitvijo

»V primerjavi s časom pred petimi leti je na našem območju zdaj vsaj 50 odstotkov več prodaj podjetij pred upokojitvijo lastnika,« pravi Darja Povšič Peršolja, direktorica računovodske hiše Contall, ki podjetjem v takih primerih ponuja podporo.

Zakaj je to pomembno? V Sloveniji je 70 odstotkov družinskih podjetij, ki ustvarijo kar 30 odstotkov slovenskega BDP, zato so nepogrešljiv del slovenskega gospodarstva, pomemben zaposlovalec in tudi vir inovacij.

Število prodaj podjetij zaradi upokojitve lastnika narašča. Pričakovati je, da se število tovrstnih prodaj ne bo zmanjšalo, saj bodo starejšo generacijo podjetnikov nasledile nove, z istimi izzivi in dilemami, pojasnjujejo tudi v NLB. Če bodo seveda nasledniki pripravljeni prevzeti vajeti …

»Prodaj in nakupov podjetij bo več predvsem zaradi razvoja kapitalskega trga in gospodarstva v Sloveniji. V NLB Podjetniških financah si želimo, da naše stranke podjetja prodajajo in kupujejo zato, ker nameravajo uresničiti njihov razvojni potencial, in ne zato, ker to ob upokojitvi lastnika morajo storiti. Vedno več podjetij je namreč prodanih v zgodnejših fazah razvoja (med 5 in 10 let od ustanovitve). Prodaje podjetij zaradi upokojitve lastnika bodo v Sloveniji stalnica, ne bodo pa predstavljale večine po številu ali vrednosti prodaj.«

Prodaja ali oddelitev podjetja?

Prodaje podjetja so lahko izvedene na različne načine; lahko se le zmanjša obseg dejavnosti družbe, lahko se odproda obrat ali pa lastnik družbo deli, kar imenujemo razdelitev oziroma oddelitev podjetja.

»Kadar družba prodaja obrat znotraj podjetja – naj bodo to sredstva in obveznosti, lahko skupaj z zaposlenimi –, davek od dobička pri prodaji plača družba, davčno osnovo pa predstavlja razlika med prodajno ceno in knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti, ki se prodajajo. Posamezna sredstva družbe, ki se na tak način prodajajo, so obdavčena tudi z DDV-jem,«

navaja Povšič Peršolja in dodaja, da se sami sicer pogosteje srečujejo s primeri oddelitve dela podjetja.

»Oddeli se ekonomsko enoto, ki je organizirana tako, da je sposobna ustvarjati poslovne učinke že pred oddelitvijo. Lastnik tako večkrat razprši dejavnost in poslovno tveganje. Najpogosteje se oddelijo nepremičnine od osnovne dejavnosti ali pa gre zgolj za reorganizacijo dejavnosti in vodenja.

Družba, ki se deli, po delitvi obstaja naprej, za razliko od njene razdelitve. Prevzemna družba je lahko že delujoča družba (delitev s prevzemom) ali družba, ki se zaradi delitve na novo ustanovi (delitev z ustanovitvijo nove družbe).«

Celotni članek si lahko preberete v zadnji številki revije Podjetna Slovenija.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh