ESG: Nemčija je zaostrila zahteve

Nemčija, ki je najpomembnejši izvozni trg za Slovenijo, je namreč z januarjem zaostrila zahteve glede ocene tveganja in preglednosti dobavne verige.

Letošnje leto prinaša spremembe pri sodelovanju z nemškimi podjetji, v prihodnje pa bo sprememb še več.

Evropska unija ima namreč cilj do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Eden od pomembnih korakov na tej poti je lani sprejeta uredba o taksonomiji, ki vzpostavlja enoten sistem klasifikacije trajnostnih dejavnosti.

Vsebuje zavezujoča vseevropska pravila, ki določajo, katere gospodarske dejavnosti bodo v prihodnosti obravnavane kot ekološko trajnostne in katere ne. Uredba, ki je del zelenega dogovora, podjetjem postavlja jasne smernice, ko gre za analize in dokumentacijo o trajnosti njihovega poslovnega modela.

Nov nemški zakon že velja!

V »duhu« direktive EU o prepoznavanju okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj je od začetka leta 2023 v Nemčiji veljaven nov Zakon o skrbnem pregledu dobavne verige (»Supply Chain Due Diligence Act«/SCDDA). Ta podjetjem nalaga, da identificirajo in odpravijo tveganja v zvezi s človekovimi pravicami in okoljskimi vprašanji vzdolž neposredne dobavne verige.

Omenjena zakonodaja se bo v prihodnosti še bolj usmerila v to, da podjetja ne bodo več preverjala le uspešnosti neposrednih dobaviteljev, ampak bodo morala preverjati celotno verigo dobaviteljev pri doseganju standardov ESG.

Ker ima Slovenija izvozno naravnano gospodarstvo, bo za slovenska podjetja ključno, da bodo svojim kupcem v Nemčiji lahko pokazala in objektivno utemeljila uspešnost pri doseganju standardov ESG. Le tako bodo lahko upravičila svoj nadaljnji obstoj v nemški dobavni verigi ali pa bodo v njej prav zaradi upoštevanja načel ESG na novo vzpostavila položaj.

ESG Ranking: brezplačna samoocena ESG

Ugled podjetja se bo tako poleg finančne uspešnosti in stabilnega poslovanja že v bližnji prihodnosti izkazoval tudi na področjih, kot so skrb za okolje, spoštovanje človekovih pravic in transparentno upravljanje.

Trenutno ESG ne pomeni samo izziva na področju izvajanja, ampak tudi na področju merjenja. Za merjenje kateregakoli tveganja so bistveni podatki, ki pojasnjujejo izpostavljenost podjetja tveganju.

Dun & Bradstreet uspešnost podjetij na področju ESG že meri z oceno ESG Ranking, ki je vključena v rešitev D&B ESG Intelligence. Slovenskim podjetjem, ki tovrstne ocene še nimajo, ponuja možnost, da jo brezplačno pridobijo s tako imenovanim »ESG Self-Assessment*«.

* Samoocenjevanje

 

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh