Cilj: Slovenija kot evropsko središče za napredne tehnologije

Cilj je, da Slovenija postane evropsko središče za napredne tehnologije in privabi inovativna podjetja, kar bi zahtevalo povečanje vlaganj v raziskave in razvoj na 3,5 % BDP do leta 2030 (trenutno je 1,5 %).

Za dosego ciljev na vseh štirih področjih delovanja so opredelili seznam projektov, za katere bo odgovorno MGTŠ. Pravijo, da je končni cilj vseh projektov večja poslovna učinkovitost, saj Slovenija v zadnjih letih v primerjavi z drugimi državami nazaduje, in izgradnja okolja, ki spodbuja inovacije v obstoječih in novih panogah. Le tako lahko Slovenija doseže ambiciozni cilj 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega ter se uveljavi kot središče za raziskave in razvoj.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh