Počitniško delo inšpektorjev

Čeprav se večina počasi pripravlja na počitnice in dopuste, tega očitno ne bodo počeli vsi. Inšektorje namreč čaka delovno poletje.

Na Financah so spet preverili, kje bo preko poletja mrgolelo inšpektorjev – kje in kaj bodo kontrolirali.

Finančni

Policijska uprava Ljubljana je že prejšnji teden skupaj s Fursom opravljala reden poostren nadzor kršitev pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih v celotnem središču prestolnice. Kršitve so odkrili pri sedmih agencijskih sobaricah v hotelu Intercontinental, ki so delale brez zavarovanj, brez pogodbe.

Furs je tudi že poostreno preverjal stojnice s sadjem in ugotovil, da nekateri ne izdajajo računov. Tudi preko poletja bodo stalno na terenu in bodo pozorni na dejavnosti, za katere bodo menili, da so rizične. Kot take pred kratkim opredelili dejavnosti gradbeništva, prevozništva, dostavnih in kurirskih služb, gostinstva, trgovske dejavnosti (tu na Fursu preverjajo tudi prodajo prek spleta oziroma družbenih omrežij). V teh nadzorih je in bo posebna pozornost namenjena preverjanju dela in zaposlovanja na črno ter izdajanju in davčnemu potrjevanju računov.

Na področju davka na dodano vrednost bodo nadzore opravljali pri nepredlagateljih obračunov DDV in pri zavezancih, kjer bodo nadzorniki zaznali odstopanja v primerjavi z mednarodnimi transakcijami na podlagi podatkov mednarodne izmenjave, odstopanja v primerjavi s podatki iz sistema davčnih blagajn in tudi druge nepravilnosti v zvezi z obračunavanjem DDV.

Na področju prispevkov za socialno varnost bodo poostreno pregledovali zavezance, ki napotujejo delavce na delo v tujino, zavezance, ki ne predlagajo obrazcev REK-1 (to so tako imenovani obrazci za obračun plač), in zavezance, pri katerih so zaznane druge nepravilnosti s področja plačevanja prispevkov za socialno varnost.

Nadaljujejo se tudi nadzori v zvezi z vračilom covidnih pomoči.

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb se trenutno v največjem številu izvajajo nadzori pri družbah, ki so bile izbrisane po skrajšanem postopku, in družbah, pri katerih je zaznano poslovanje z davčnimi oazami. Podrobneje preverjajo tudi podjetja, pri katerih so zaznali odstopanja v podatkih v davčnih obračunih v primerjavi s podatki iz sistema davčnih blagajn. Tudi nadzor transfernih cen je pomemben del nadzora davka od dohodkov pravnih oseb.

Pri carinah najbolj natančno preverjajo morebitne kršitve omejevalnih ukrepov zoper Rusijo zaradi
vojne v Ukrajini, preverjajo pa tudi, ali je carinsko blago na sploh primerno ovrednoteno.

Pri trošarinah nadzorujejo, ali so te pravilno obračunane na elektriko, druge energente in alkohol.

 

Delovni

Delovni inšpektorji bodo poostreno nadzirali kopališča in dejavnost gradbeništva. Pri kopališčih
bodo še posebej pozorni na prekarne oblike zaposlitve, pri gradbeništvu pa bodo pozorni na morebitne nepravilnosti pri posredovanju delavcev, čezmejnem izvajanju storitev ter na
nepravilnosti pri delu tujcev.

Delovna inšpekcija redno preverja tudi izplačila regresov in plač ter pravilnost in pravočasnost
vključitve v socialna zavarovanja. Mimogrede, rok za izplačilo regresa je 1. julij.

Na delovnem inšpektoratu so že spomladi napovedali, da bodo njihovi letošnji nadzori usmerjeni na področja:

  • posredovanja delavcev,
  • prekarnega dela,
  • zaposlovanja tujcev,
  • upoštevanja delovnega časa…

 

Tržni

Tržni inšpektorat bo poleti nadzoroval predvsem področja gostinstva, prodajo na daljavo, prodajo
na premičnih stojnicah, pa tudi obratovalni čas v gostinskih obratih (nočne akcije) in nadzor pri naključno izbranih subjektih, pravi glavna tržna inšpektorica Andreja But.

Na področju skladnosti proizvodov se inšpektorat že danes usmerja v nadzor električne in elektronske opreme, gradbenih proizvodov in osebne varovalne opreme. Nadzirajo tudi preverjanje priglašenih nevarnih proizvodov v sistem RAPEX (gre za sistem za izmenjavo informacij o izdelkih za porabnike, z izjemo hrane, zdravil in medicinskih pripomočkov), pri čemer preverjajo tudi prilaganje predpisanih listin, kot so navodila in garancijski listi.

Pri nadzoru prodaje sadja in zelenjave na stojnicah ob cesti sodelujejo z upravo za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, Fursom, inšpektoratom za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo. Pri nočnih akcijah sodelujejo s policijo.

 

Drugi inšpektorji

Gradbeni bodo po gradbiščih preverjali skladnost vgrajenih materialov z dokumentacijo, oznake na gradbiščih in če imate ustrezna dovoljenja za gradnjo in delate v skladu z njimi.

Meroslovni inšpektorji so že napovedovali, da bodo preverjali tehtnice pri manjših prodajalcih,
gostilnah, prodajalcih sadja in zelenjave ob cestah in na drugih mestih, kjer odkrivajo tudi največ kršitev. Preverjali bodo tudi dobavitelje gostinskih posod, pa taksiste oziroma taksimetre.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo preverjala tudi higieno v gostinskih obratih, pa internetno prodajo, opravili bodo nadzor nad sledljivostjo živil …»

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh