Na kaj bodo pozorni inšpektorji?

Vlada je v potrjevanju strateških usmeritev in prioritet 29 inšpekcijskih služb. Na Financah so preverili, na kaj bodo pozorni inšpektorji. Seznam je dolg.
Finančna uprava bo pozorna na:
  • odkrivanje sistemskih utaj DDV, kjer se utajuje davek prek tako imenovanih spečih družb;
  • zavezance, ki niso identificirani za DDV, pa bi se glede na obseg in vrsto dejavnosti morali identificirati ali pa se z »veriženjem« podjetij oziroma sočasnim opravljanjem dejavnosti prek dveh ali več podjetij izogibajo identifikaciji za namene DDV;
  • pravilno obračunavanje DDV v spletni prodaji. Nadzor bo usmerjen predvsem v tuje spletne trgovine, ki prodajajo blago v Sloveniji. Preverjali bodo ustrezno registracijo tujih subjektov, ki poslujejo prek spleta v Sloveniji, nadzorovali bodo evidentirane prihodke ter pravilnost in pravočasnost obračunavanja ustreznih dajatev;
  • to ali gostinci, trgovci in drugi, ki poslujejo z gotovino, davčno potrjujejo račune, kar je pomembno tako za višino obdavčljivih prihodkov podjetja in davek na dohodke kot za DDV;
  • to, če samostojni podjetniki plačujejo vse prispevke za zaposlene oziroma zase in na pravilnost davčne obravnave izvzetih stroškov za zasebno rabo;
  • delo na črno za področja in dejavnosti, ki so opredeljeni kot tvegani, in sicer v dejavnostih gradbeništva, prevozništva, dostavnih in kurirskih služb, gostinstva, trgovske dejavnosti s poudarkom na prodaji prek spleta oziroma družbenih omrežij;
  • uveljavljanje investicijske olajšave in olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod ter pravilnost obračunavanja amortizacije;
  • zavezance, ki izkazujejo večletne davčne izgube;
  • posojila, ki jih podjetja dajejo družbenikom, transferne cene in poslovanje med povezanimi osebami in na prodajo lastnih deležev družbenikov svojim podjetjem;
  • podjetja, ki so prejemala protikoronske državne pomoči in ali jih morajo vračati;
  • zavezance, ki so del mednarodnih skupin podjetij in izkazujejo davčno izgubo ter s tem ustvarijo davčni ščit;
  • uvoz, pravilnost carinske vrednosti uvoženega blaga, obračunavanje trošarin na energente, alkohol in tobak.
  • posredovanje delavcev;
  • prekarno delo;
  • zaposlovanje tujcev;
  • upoštevanje delovnega časa;
  • izplačila regresov in plač;
  • pravilnost in pravočasnost vključitve v socialna zavarovanja.
  • zavezance, ki nimajo svojega primarnega nadzornika.
  • varstvo potrošnikov pri spletnem ponujanju blaga in storitev;
  • skladnost in varnost neživilskih proizvodov;
  • davčno potrjevanje računov;
  • energijsko označevanje proizvodov in garancije proizvodov;
  • gostinske lokale in kategorizacije nastanitvenih obratov;
  • na nepremičninsko posredovanje, označevanje cen, oglaševanje alkohola in tobaka.
  • bencinske črpalke in priprave za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev;
  • merilne sisteme na avtocisternah;
  • tehtnice pri manjših prodajalcih, gostilnah, prodajalcih sadja in zelenjave ob cestah;
  • merilnike tlaka v pnevmatikah pri vulkanizerjih in servisnih delavnicah;
  • taksimetre, števce električne energije, vodomere, merilnike toplotne energije, plinomere, gostinsko posodo v uporabi, avtomatske tehtnice za predpakirane izdelke;
  • podjetja, ki pakirajo živilske in kozmetične izdelke ter čistilne in pralne izdelke, barve, lake in druge kemične izdelke.
  • ali imajo investitorji dovoljenje za gradbena dela;
  • ali se gradnja oziroma sprememba namembnosti, rekonstrukcija izvaja skladno z dovoljenjem;
  • ali je investitor vložil popolno prijavo začetka gradnje;
  • ali ima objekt, ki se uporablja, uporabno dovoljenje in se tudi uporablja skladno s tem;
  • na vgrajevanje gradbenih materialov in njihovo ustreznost (predvsem okna, beton);
  • na ustreznost gostinskih stavb, nakupovalnih središč in tudi objektov splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, spa centri, hale za prireditve.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh