Revija Podjetna Slovenija prisotna tudi na Konferenci RAST

Vaša priložnost, da izveste, kako lahko z uporabo standardov in s sodelovanjem v zgodnji fazi razvoja standardov postanete še bolj konkurenčni na globalnem trgu!

Standardi so ključnega pomena za razvoj in inovacije v sodobnem svetu. Za podjetja standardi niso zgolj merilo kakovosti, ampak predstavljajo ključni element za ohranjanje konkurenčnosti na globalni ravni. Njihova pomembnost se ne kaže le ob implementaciji v proizvodnjo, ampak je pomembno predvsem sodelovanje pri njihovem nastanku v najzgodnejših stopnjah razvoja standardov. Sodelovanje v tej fazi prinaša ogromno prednosti, in sicer:

  • omogoča, da so standardi pripravljeni tako, da resnično odražajo potrebe in izboljšujejo učinkovitost ter varnost proizvodov in storitev;
  • podjetja s pomočjo standardov dosegajo boljšo povezljivost, večjo učinkovitost v proizvodnji in kompatibilnost z ostalimi podjetji;
  • strokovnjaki, ki so združeni v tehnični odbor, lahko prispevajo svoje specifično znanje in pripomorejo k oblikovanju standardov, primernih za uporabo v praksi;
  • povečuje preglednost in legitimnost celotnega procesa. Odprto sodelovanje z različnimi deležniki omogoča, da se odločitve sprejemajo na podlagi argumentov, dokazov in strokovnosti in ne na podlagi ozkih interesov posameznih skupin. S tem je zagotovljeno, da standardi odražajo širšo družbeno korist in so bolj sprejemljivi za vse udeležene strani;
  • standardi so podjetjem opora, s katero lahko zmanjšajo stroške ter zvišajo kakovost proizvodov in storitev, katerim lahko uporabniki popolnoma zaupajo.

Vključevanje v zgodnje faze razvoja standardov je ključnega pomena, saj podjetja lahko svoje rešitve bodisi vključijo ali pa prilagodijo glede na nastajajočo vsebino standarda, še preden je ta dosegljiva širši javnosti. Vse to in še več vam bomo predstavili na konferenci RAST, ki jo bomo organizirali 16. oktobra 2023 v kongresnem centru Brdo. Za podjetnike bo udeležba na konferenci popolnoma brezplačna!

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh