6,6 % inflacija je zelo nevarna. Zakaj?

Novembra je bila inflacija v Sloveniji že drugič zapored več kot dvakrat višja kot v območju evra. Novembra 4,9-odstotna (v območju evra 2,4 %), oktobra 6,6-odstotna (v območju evra 2,9 %).

O tem, zakaj je ta zelo nevarna, je dr. Mojmir Mrak, profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti in velik strokovnjak na svojem področju, ekskluzivno za revijo Podjetna Slovenija, povedal naslednje:

»Donosnost za nemške obveznice je danes že okoli treh odstotkov, za italijanske blizu pet odstotkov in za slovenske nekje vmes. To seveda pomeni, da bo refinanciranje našega javnega dolga v višini okoli 70 odstotkov BDP znatno dražje, kot je bilo v preteklem desetletju nenormalno nizkih obrestnih mer.

Takšno mednarodno okolje bi terjalo bolj previdno fiskalno politiko, kot jo vodimo zdaj. To velja še toliko bolj, ker je inflacija v Sloveniji višja od povprečja v evroobmočju, kar negativno vpliva na cenovno konkurenčnost naših izvoznikov. Skratka, v pogojih, ko je inflacija članice monetarne unije višja od povprečja, je restriktivna fiskalna politika eden od ključnih instrumentov te države za vzdrževanje mednarodne konkurenčnosti.

Čeprav imajo avgustovske poplave zelo vsestranske gospodarske in družbene posledice na Slovenijo, bi se njenih javnofinančnih vidikov veljalo lotiti zelo premišljeno. Jasno je, da bo sanacija posledic poprav povezana z znatnimi dodatnimi javnofinančnimi izdatki, a ti bodo razpotegnjeni skozi vsaj srednjeročne obdobje.

V tem kontekstu je vprašanje, ali sredstva za sanacijo generirati predvsem s prerazporeditvami na odhodkovni strani javnih financ, torej z zmanjšanjem nekaterih obstoječih izdatkov, ali pa predvsem z dodatnimi prihodki, kar pomeni z novimi davki.

Na osnovi tega, kar je mogoče zaznati do tega trenutka, je pristop vlade precej usmerjen na generiranje dodatnih prihodkov, torej na dodatno obdavčitev. To pomeni še dodaten pritisk na konkurenčnost gospodarstva, kar se mi ne zdi modra poteza.«

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh