Znate zadržati zaposlene v podjetju?

Bitka za kadre je čedalje hujša. Zaposleni odhajajo in prihajajo novi. Visoka fluktuacija prinaša kup negativnih posledic. Ponujamo nasvete, kako zadržati zaposlene.

Trend menjave delovnih mest

Trend menjave delovnih mest Covid-19 je vplival na osebnostne lastnosti zaposlenih in to bo vplivalo tudi na razmere znotraj timov, pravi lastnik podjetja Gambit Trade, start-up investitor in mentor Aljoša Domijan: »Vse je zajel nekakšen trend menjave delovnih mest. Posebej močan je pri mladih, a ga je mogoče zaznati pri vseh generacijah.«

Novi pogledi na zaposlitev

Aljoša Domijan navaja 4 nove poglede na zaposlitev.

a) Rituali so nujni.

Dolgo obdobje dela na daljavo je pokazalo, kako pomembno je, da ljudje delajo skupaj in imajo svoj interni ritual. S koncem dela na daljavo se je rutina izgubila. Ljudje so se na delovna mesta vrnili z različnimi pogledi na prihodnost. Na vizijo podjetja, ki se je prej mogoče zdela jasna, zdaj bolj gledajo tudi z vidika ekologije, zaščite podatkov, enakopravnosti in transparentnosti poslovanja.

b) Lojalnost sodelavcem, in ne podjetjem.

Izkazalo se je, da nismo toliko lojalni podjetjem, v katerih delamo, temveč predvsem sodelavcem. V podjetju je treba zagotoviti transparentnost, da imajo vsi enake informacije, da se cilji ne spreminjajo, ampak se prilagajajo okoliščinam in ljudem.

c) Za delo potrebujemo manj časa.

V času dela na daljavo so ljudje ugotovili, da bi lahko delali manj časa, obenem pa so imeli več časa spoznavati še kaj drugega kot življenje znotraj podjetja in ekipe, s katero so delali.

č) Novi pogledi na delo.

Nekateri so spoznali tudi to, da če ni sestankov in problemov, o katerih razpravljajo s sodelavci, pravzaprav ne ustvarjajo nič novega in zanimivega. Začeli so se spraševati, kaj zmorejo in kaj želijo, ali so res zadovoljni s tem, kar so delali doslej, pa čeprav je bilo podjetje izjemno in plača odlična. Marsikdo je izgubil občutek, da res dela tisto, kar želi.

Zaželena fluktuacija je okrog 10 odstotkov

Določena stopnja fluktuacije v organizaciji je zdrava, normalna in zaželena, pravi Laura Smrekar iz kadrovskega podjetja Competo: »Tako namreč pridobiva svežo energijo, nove ideje, drugačna razmišljanja in poglede ter nova znanja.« Na splošno znaša zaželena fluktuacija deset odstotkov. Veliko je odvisno tudi od same panoge in narave dela ter od velikosti podjetja, pojasnjuje: »V večjih družbah lahko zaželena stopnja znaša tudi več kot deset odstotkov, v majhnih podjetij pa manj.« Večjo fluktuacijo beležijo pri IT-strokovnjakih, računovodjih, medicinskih sestrah, prodajalcih, natakarjih ali tistih, ki delajo kot svetovalci za podporo strankam, navaja Smrekarjeva.

Večjo fluktuacijo beležijo pri IT-strokovnjakih, računovodjih, medicinskih sestrah, prodajalcih, natakarjih ali tistih, ki delajo kot svetovalci za podporo strankam, navaja Smrekarjeva.

5 negativnih posledic fluktuacije

Fluktuacija postane previsoka in nezaželena, ko odhodi kadrov začnejo vplivati na ugled družbe, učinkovitost oziroma delovne procese. Laura Smrekar navaja 5 negativnih posledic nezaželene fluktuacije:

a) Dve do tri letne plače stroškov

Neposredno se odraža na stroških podjetja. Odhod zaposlenega podjetje stane od dva- do trikratnik letne plače zaposlenega. Upoštevati je namreč treba stroške zaposlovanja nove osebe, objavo oglasa, čas, namenjen za iskanje, izbor nove osebe in tudi stroške uvajanja nove osebe.

b) Nevarnost dodatnih odhodov

Vpliva na ohranjanje zavzetosti in motivacije pri obstoječih zaposlenih. Odhod ključnih ljudi lahko sproži val novih odhodov, saj dobrim vodjem ljudje radi sledijo v nova okolja.

c) Ugled podjetja lahko trpi

Visoka fluktuacija se lahko odraža v slabšem ugledu podjetja in percepciji znamke delodajalca.

č) Izguba znanja zaradi odhoda ključnih kadrov

Lahko se izgublja dragoceno znanje v organizaciji. Še posebej lahko organizacijo prizadene odhod ključnih kadrov, tako tistih s posebnimi strokovnimi znanji kot vrhunskih vodstvenih kadrov.

d) Nezadovoljstvo kupcev

Lahko se odraža tudi v nezadovoljstvu strank, dobaviteljev. Ljudje smo nagnjeni k ohranjanju odnosov. To, da vzpostavimo zaupanje z novo osebo, vselej zahteva svoj čas. Visoka fluktuacija tako lahko vpliva na slabšanje naših konkurenčnih prednosti na trgu.

3 nasveti, kako zadržati kadre

Ponujamo vam 3 nasvete, kako zadržati kadre in se s tem izogniti previsoki fluktuaciji.

a) Pozor, vodje, opazujejo vas

Vse se začne in konča na vrhu – pri vodstvu, strategiji, poslanstvu, vrednotah in viziji podjetja, pravi Laura Smrekar iz kadrovskega podjetja Competo: »Danes ni več dovolj, da le obljubljamo in lepo govorimo; štejejo naša dejanja. Kaj vsak dan kot podjetje naredimo, omogočimo, da se ljudje pri nas počutijo dobro, varno, opolnomočene in zaupanja vredne. Največ za takšno okolje lahko naredi vodstvo z zgledom in ustvarjanjem ustreznih pogojev.« Vodja je najbolj opazovana oseba v timu. Nekdo, ki vodi z zgledom, povečuje verjetnost, da bodo sodelavci pripravljeni tudi sami vložiti dodaten trud v iskanje smisla v skupnih ciljih: »Še več, sodelavec, ki odnos z vodstvom prepoznava kot kakovosten, se bo prej obrnil nanj, ko bo v sebi začutil potrebo po napredku in razvoju.«

Raziskava Global Talent Survey je pokazala, da smo Slovenci na prvo mesto vrednot postavili dober odnos s sodelavci.

b) Bodite fleksibilni, kadri bodo krožili

»Najpomembnejši so medsebojni odnosi v podjetju, skladnost, skupne vrednote in medsebojno zaupanje,« poudarja Aljoša Domijan. Da se spreminjajo merila, kaj je pomembno na delovnem mestu, opažajo tudi na zaposlitvenem portalu Mojedelo.com. Višina plače in količina letnega dopusta nista več merili za to, da se nekdo zaposli. Pokazalo se je, da so:

  • odnos s sodelavci,

  • prave vrednote,

  • možnost fleksibilnega delovnega prostora in časa tisti dejavniki, ki kandidate pritegnejo, opažajo na Mojedelo.com.

Raziskava Global Talent Survey je pokazala, da smo Slovenci na prvo mesto vrednot postavili dober odnos s sodelavci. Želimo si kombinacije fleksibilnega in stalnega delovnika ter kombiniranje lokacije dela. Čedalje pomembnejši se nam zdi odgovoren odnos do okolja in spoštovanje družbene raznolikosti, še navajajo na Mojedelo.com.

Pomakni se na vrh