V 3 letih na tisoče podjetij v souporabo vozil

Kako naj podjetja prilagodijo svoj vozni park in navade mobilnosti? S souporabo vozil lahko podjetja prihranijo tudi do 50 odstotkov.

Na področju mobilnosti lahko podjetja naredijo veliko. Lahko:

  • prilagodijo svoj vozni park realnim potrebam in povečajo izkoristek uporabe vozil,
  • omogočijo lahko več dela od doma in s tem zmanjšajo mobilnost svojih zaposlenih,
  • zmanjšajo količino in dolžino službenih poti ter več sestankov opravijo prek spleta in podobno. Tovrstne trende je zelo spodbudilo že obdobje epidemije. Prihajajo pa tudi nove regulative, ki bodo to še pospešile.

Matej Čer, soustanovitelj in prokurist podjetja Avantcar, na globalni ravni pričakuje dva močna vpliva oziroma trenda pri vedenju podjetij na področju mobilnosti – zunanjega in notranjega:

Zunanji vpliv, ki vodi v tranzicijo k zeleni mobilnosti.

Zahteve po izpolnjevanju zavez, povezanih s trajnostjo in odnosom do okolja (ESG – okoljska, družbena in upravljalska načela) podjetja usmerjajo k temu, da se vedejo bolj trajnostno. O tem začenjajo tudi poročati. Primorana bodo slediti temu trendu, da bodo lahko med drugim po konkurenčnih pogojih dostopala do finančnih virov, sodelovala na natečajih, sklepala poslovne odnose in podobno. Na drugi strani pa bo poleg omenjenih pozitivnih poslovnih vzgibov prisoten tudi pritisk za tovrsten prehod v obliki raznih kazni, davkov ali drugačnih regulacij.

Notranji vpliv, ki omogoča ustvarjanje večjih prihrankov pri mobilnosti.

Z digitalizacijo se je povečala preglednost potreb in vedenja uporabnikov (voznikov, podjetij). Ustvarile so se priložnosti za boljšo izrabo sredstev (vozil). Z vse hitrejšim uveljavljanjem storitev v okviru najemniške mobilnosti, kot so javna souporaba (car sharing), interna souporaba za podjetja (corporate car sharing), dnevni ali dolgoročnejši najem vozil, lahko podjetja stroškovno, časovno in vsebinsko optimalno, glede na dejanske potrebe, kombinirajo različne storitve in tako tudi najgospodarneje ravnajo s svojo mobilnostjo.

V svetu in tudi že v Sloveniji vse več podjetij aktivno kombinira omenjene nove možnosti in dosega prihranke, ki pred vpeljavo digitalizacije in pametnih, povezanih, sredstev niso bili mogoči. Ne gre za iskanje cenejših ponudb, ampak za učinkovitejšo in bolj osmišljeno izrabo vozil, ki jo omogoča integrirana ponudba storitev.

Med drugim so med uporabniki že večje banke in tehnološka podjetja. Vse pogosteje pa temu trendu sledijo manjša podjetja, ne glede na panogo, v kateri poslujejo. Stroške mobilnosti lahko tako znižajo tudi do 50 odstotkov, ne da bi pri tem izgubili udobje ali bi jih to oviralo pri doseganju ciljev.

Ker je veliko vozil v okviru najemniške mobilnosti električnih, podjetja s tem avtomatsko skrbijo tudi za trajnostni vidik njihovega delovanja. Dodatne prednosti, ki jih prinaša digitalizacija mobilnosti, so tudi poenostavitev razpolaganja z vozilom, razbremenitev resursov in večja transparentnost.

Slovenija je med prvimi v souporabi vozil!

»V Sloveniji je souporaba vozil (car sharing) zelo dobro razvita in sprejeta, včasih celo bolj kot v na papirju razvitejšem Zahodu. Smo ena redkih držav, če ne celo edina v svetovnem merilu, kjer je souporaba prisotna v celotni družbeni vertikali. Vozila souporabljajo tako posamezniki kot podjetja, občine in različna ministrstva,« poudarja Čer.

»Podjetja lahko spodbujajo tudi zaposlene, da storitev souporabe vozil uporabljajo pri prevozu na delovno mesto. Cilj je, da vozila uporabljajo tako podjetja kot posamezniki; med delovnim dnevom vozila uporabljajo podjetja v službene namene, po službi in med vikendom pa jih potrebujejo posamezniki za zasebne namene. Tako kombiniran model souporabe vozil omogoča višjo izkoriščenost vozil, kar je eden od pogojev za dolgoročno vzdržnost za ponudnike, ki tovrstne oblike mobilnosti razvijajo in omogočajo,« še pojasnjuje.

Glede na to, da danes v Sloveniji vozila souporablja skoraj 500 podjetij, v Avantcarju pričakujejo, da bo v treh letih to storitev skladno s trendom uporabljalo že več tisoč podjetij.

»V kratkem bodo podjetja lahko uporabljala tudi digitalizirano obliko dnevnih in daljših najemov. To pomeni, da bo prek aplikacije na voljo širok nabor vozil različnih razredov, velikosti in pogonov, do katerih bodo lahko uporabniki na izbrani lokaciji dostopali kadarkoli. S tem ne bodo odvisni od delovnega časa poslovalnic za najem vozila, saj aplikacija obenem omogoča identifikacijo, ključ in plačilo uporabnika,« skorajšnjo prihodnost napoveduje Matej Čer.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh