Poplave: pomoč, ki jo date ali dobite brez davka

Kako lahko donirate oziroma kaj lahko dobite zaradi nedavnih poplav, brez da bi pri tem plačali davek, so preverili na Financah.

1. Pomoč od humanitarne organizacije.

Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine.
Treba pa je paziti tudi, da se točno določi namen prejete pomoči, denimo za popravilo strehe. Sicer lahko prihodki vplivajo na višino socialnih transferjev.

2. Pomoč delodajalca in sindikata zaposlenemu.

Če delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine dva tisoč evrov ne všteva v davčno osnovo.
– Po zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se enkratna solidarnostna pomoč do višine, ki jo določi vlada, ne šteje v davčno osnovo (44. člen, 7. točka). Ta meja od letos znaša dva tisoč evrov. Če izplačani znesek presega neobdavčen znesek, se razlika davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja.
– Prav tako se v davčno osnovo prejemnika ne šteje enkratna solidarnostna pomoč, ki bi jo izplačal sindikat, vendar mora imeti način izplačila reprezentativni sindikat na ravni države določen v aktu (20. člen, 5. točka)

3. Pomoč fizične osebe fizični osebi

Če fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje (kamor se šteje tudi denar), se takšno darilo obdavči le v višini nad pet tisoč evrov, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki predstavlja denar v višini do pet tisoč evrov, ni treba vložiti napovedi za odmero davka.

4. Pomoč prek aplikacije civilne zaščite

Republiška civilna zaščita je aktivirala aplikacijo, v kateri lahko posamezniki, skupine posameznikov ali podjetja evidentirajo pripravljenost za pomoč po poplavah. Zbirajo tako materialna sredstva (za gradnjo, goriva, kmetijsko in gozdarsko opremo, razkužila, stroje in orodja, zaščitno opremo in pomoč v kmetijstvu) kot različne strokovne in prostovoljske storitve. Aplikacija je dostopna na povezavi, treba se je registrirati, kontaktirali vas bodo iz civilne zaščite.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh