Neurja bodo drugo leto dvignila premije

»Posledica takih, s škodnega vidika slabših let, je podražitev pozavarovalnih kritij, kar se v končni fazi prelije v premije zavarovalnih produktov.

Posledice letošnjih neurij bomo zavarovanci po vsej verjetnosti čutili pri premijah zavarovanj v naslednjem letu,« pravijo na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN), kjer so na njihovi spletni strani pripravili odgovore na najbolj pogosta vprašanja, povezana s škodami, ki so posledice naravnih nesreč.
Poznalo se bo tudi pri poslovanju zavarovalnic. Neurja s točo in obilne padavine bodo imela negativen vpliv, a v AZN ne pričakujejo, da bi se zaradi tega poslabšala kapitalska trdnost zavarovalnic.
Zavarovalnice omejijo vpliv takih katastrofalnih dogodkov na njihovo poslovanje s sklenitvijo pozavarovalnih pogodb. Ustrezni pozavarovalni programi zagotavljajo zavarovalnicam, da tovrstni dogodki omejeno vplivajo tako na njihove izide poslovanja kakor tudi na kapitalsko ustreznost zavarovalnic. Kakšen bo dejanski vpliv na izide poslovanja je še težko oceniti, ker je pred nami še polovica leta in je veliko odvisno tudi še od dogajanja v preostali polovici leta, opozarjajo na AZN. Glede na to, da so naše zavarovalnice visoko kapitalizirane, vseeno ne pričakujejo težav.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh