Sončne elektrarne bodo še naprej »in«

Kako prihraniti in kakšne so napovedi na področju sončnih elektrarn za podjetja? Ponujamo pregled novosti in rešitev.

V Sloveniji so za podjetja še vedno najbolj zanimive sončne elektrarne in toplotne črpalke, ki uporabljajo kombinacijo naštetih virov. 

Povpraševanje pri ponudnikih sončnih elektrarn nenehno narašča, višanje cen energentov pa jo še spodbuja. »Na trgu samooskrbnih sončnih elektrarn kljub podražitvi opreme tudi v prihodnje pričakujemo rast. Lani smo glede na leto 2020 zabeležili 10-odstotno rast povpraševanja, letos pa pričakujemo celo 30-odstotno rast. Tako gospodinjstva kot podjetja si želijo dolgoročno zanesljivo oskrbo z električno energijo in predvidljive cene, s tem pa prispevamo tudi k doseganju ciljev zelene strategije vsake države. Prvotne negotovosti glede delovanja in zanesljivosti zgrajenih sončnih elektrarn pri potrošnikih ni več,« pojasnjuje Dario Rot, vodja produktnih skupin, Proizvodnja energije iz Petrola, ki med drugim postavlja sončne elektrarne. Tudi pri drugih ponudnikih se kažejo podobni trendi. »Zaradi vedno višjih stroškov energije oziroma elektrike, ki ne bodo kmalu padli, in potreb po vse večji avtonomnosti pri rabi lastnih energetskih virov se povpraševanje še povečuje,« dodaja Primož Tručl iz podjetja Enerson, ki je specializirano za postavitev sončnih elektrarn.

Konec net meteringa!

Tručl opozarja, da se obdobje net meteringa, kot ga poznamo danes (odvečna energija se proda nazaj v sistem), s koncem leta 2023 izteka, ker ga bo nadomestila drugačna uredba za domače sončne elektrarne. »V prihodnosti bodo morali tudi lastniki sončnih elektrarn plačevati omrežnino za vso prejeto in oddano električno energijo, zdaj pa plačujejo samo za razliko med prejeto in oddano. To bo mogoče nekoliko upočasnilo rast novih elektrarn, « opozarja Tručl. Rot pa izpostavlja, da bo možno netiranje energije, ne pa tudi omrežnine: »Po prvih izračunih bo tak način obračunavanja za 5 do 10 odstotkov manj ugoden za uporabnika od trenutnega. Vendar to v praksi ne bi smelo vplivati na odločitev za nakup sončne elektrarne. Prav tako na odločitev, glede na dobo investicije (od 25 do 30 let), ne bi smela vplivati predvidena odplačilna doba, ki se z novo uredbo podaljša za približno leto dni.« Ravno v dneh priprave prispevka je postala aktualna nova dodatna uredba, ki bo veljala vzporedno s staro in bo omogočila, da se vsi končni odjemalci (tudi večja podjetja) vključijo v sistem samooskrbe.

»V prihodnosti bodo morali tudi lastniki sončnih elektrarn plačevati omrežnino za vso prejeto in oddano električno energijo, zdaj pa plačujejo samo za razliko med prejeto in oddano.«

Trendi v svetu sončnih elektrarn
a. Hranilniki/baterijski sistemi in pametne polnilnice električnih vozil.

»Z novim ukrepom net metiranja pričakujemo razvoj hranilnikov in pametnih polnjenj električnih vozil. Nov sistem omogoča predvsem sredstva za hitrejši razvoj omrežja, ki je že danes šibki člen za postavitev sončnih elektrarn. Le tako lahko preidemo na zeleno energijo,« poudarja Rot. »Dolgoročno gledano bo treba zagotoviti vlaganja v razvoj zmogljivosti shranjevanja električne energije (t. i. baterijske sisteme), saj bomo s tem dosegli optimizirano delovanje sončnih elektrarn v povezavi z elektrodistribucijskim omrežjem in zakonodajo. Možnost uporabe baterij v kombinaciji s postavljeno sončno elektrarno je predvidena tudi v ZSROVE. Z vlaganji v razvoj zmogljivosti shranjevanja pa se bo tudi pri nas začel bolj razvijati celoten sistem shranjevanja energije (angl. battery energy storage system – BESS),« pojasnjujejo pri GEN-I. Novi zakon lastnikom samooskrbne sončne elektrarne namreč omogoča tudi možnost prodaje električne energije.

b. Energetsko pogodbeništvo in stimulativna omrežnina.

»Med podjetji je vse več zanimanja za storitev energetskega pogodbeništva, ki prinaša pozitivne učinke za vse deležnike. Podjetjem s storitvijo omogočamo, da brez lastne investicije zajezijo izzive volatilnosti energetskih trgov ter dosežejo dolgoročne finančne in okoljske učinke, « nadaljujejo v skupini GEN-I, ki poleg prodaje električne energije gradi tudi sončne elektrarne, ter predstavijo idejo tako imenovane stimulativne omrežnine: »Ta ne bo enaka za vse lastnike sončnih elektrarn, temveč se bo razlikovala glede na tip elektrarne in način rabe energije ter prenovljeni tarifni sistem. Ta naj bi zagotavljal učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije in predvsem poslovne uporabnike spodbudil k odločitvi za sončno elektrarno.«

»Podjetjem s storitvijo omogočamo, da brez lastne investicije zajezijo izzive volatilnosti energetskih trgov ter dosežejo dolgoročne finančne in okoljske učinke,« nadaljujejo v skupini GEN-I …

Vse več zdravilišč s toplotnimi črpalkami

Podjetja se že v večji meri kot včasih odločajo za ogrevanje prostorov s toplotnimi črpalkami. Sploh zdaj, ko se zaradi cen energentov vse pomika v smer samooskrbe. Zlasti podjetja, ki so vedno bolj usmerjena v zeleno gospodarstvo, v tem vidijo veliko prednost. »Toplotne črpalke kar 80 odstotkov toplote pridobijo iz obnovljivih virov energije (zrak, voda in zemlja), 20 odstotkov pa predstavlja električna energija, ki je potrebna zgolj za obratovanje naprave. Torej nas dvig cene električne energije ne prizadene toliko,« ugotavlja Bogdan Kronovšek, direktor podjetja Kronoterm, ki je specializirano za toplotne črpalke. »Vse več velnesov, bazenov in zdravilišč se odloča za ogrevanje s sanitarnimi toplotnimi črpalkami, saj so prihranki ogromni. Tudi izkoriščanje odpadne toplote je ena od rešitev, ki so ustrezne za podjetja ter predstavljajo prihranke pri stroških, hkrati pa omogočajo uporabo toplote, ki bi jo sicer zavrgli,« izpostavlja dodatne prednosti. »V prihodnosti bo še večji poudarek na povezovanju toplotnih črpalk s sončno elektrarno, saj to zagotavlja večje prihranke pri ogrevanju ter popolno samooskrbo in neodvisnost,« napoveduje Kronovšek in našteva trende: »Prihodnost razvoja toplotnih črpalk je svetla ter se nagiba k izboljšanju učinkovitosti in zmanjševanju hrupnosti. V prihodnosti bodo glavno vlogo na trgu toplotnih črpalk odigrale kompaktnejše naprave z dovršeno obliko, ki bodo uporabniku omogočile prihranek prostora in zlitje z okolico. Pomembna bodo tudi okolju prijaznejša hladiva in zasnova v smislu izdelave.«

Pomakni se na vrh