Pozor! Davčne pasti zelo prežijo na podjetja.

Za pripravo teh je treba biti izjemno pazljiv tudi pri upoštevanju celotne covidne zakonodaje.

Nepravilno razmejeni prihodki, predvsem od subvencij, državnih podpor, nagrad in raznih finančnih spodbud, so zgolj nekatere od možnih napak pri oddaji letnih bilanc.
 • I. upoštevanje celotne covidne zakonodaje,
 • II. popise zalog in osnovnih sredstev,
 • III. pravilnost evidentiranja prihodkov in stroškov v poslovnem letu ter razmejevanja,
 • Iv. dotično – COVID – pregled kapitalskih ustreznosti izpolnjevanja pogojev,
 • v. pregled ustreznosti podatkov o poročanju Ajpes (vpis RDL, e-naslovov).
Katere so največje napake?

Po oceni strokovnjakov so najpogostejše napake:

 • I. pri oddaji bilanc oziroma letnih izkazov »nepravilno razmejeni prihodki«, predvsem od subvencij, državnih podpor, nagrad in raznih finančnih spodbud, prav tako od še neopravljene storitve ter na drugi strani tudi razmejitev odhodkov;
 • velikokrat se zgodi, da se prihodki upoštevajo glede na datum izdaje računa, in ne glede na dejansko opravljeno storitev oziroma dobavo blaga;
 • ne vračunajo se vsi stroški, ki sodijo v tekoče leto, ker so obračuni oziroma računi prejeti šele v naslednjem letu;
 • prepozno se slabijo terjatve, zaloge;
 • v. prevrednotenje terjatev se največkrat odpiše kot davčno priznan odhodek;
 • kratkoročne obveznosti niso usklajene s kratkoročnimi terjatvami;
 • napake pri aktiviranju osnovnih sredstev, določitvi amortizacijske stopnje in načina amortiziranja;
 • premalo pozornosti je namenjene tanki kapitalizaciji;

Kot pravijo pri Viziji računovodstvo, so vse te napake davčno tveganje, »vendar pa nepravilno sestavljeno letno poročilo vpliva tudi na možnost pridobitve financiranja bank«.

Kaj nas čaka v letu 2022?

Ker nas je vse bolj ali manj prizadela epidemija novega koronavirusa, je vprašanje, ki je na mestu, kaj bo v primerjavi z lanskim letom drugače
na davčnem področju. Katarina Ložar, Nataša Bogataj in Mateja Potrpin so si edine, da na davčnem področju v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 ni bistvenih sprememb, razen velike pozornosti pri sprejeti zakonodaji o prodaji na daljavo. »Še vedno je treba biti pozoren na covidno zakonodajo in njenih devet svežnjev interventnih zakonov, ki so se začeli marca 2020. Pri davčnem obračunu za leto 2020 je bilo zato treba upoštevati spodbude iz tega naslova in morebitna vračila. Tako bo veljalo tudi v davčnem obračunu za leto 2021,« opozarjajo sogovornice.
Ob vprašanju, na kaj morajo torej podjetja paziti prihodnje leto, ko bodo oddajala vsa poročila oziroma bilance, pa napovedujejo, da na marsikaj. »Prihodnje leto bo poleg vsega računovodskega znanja zopet treba preveriti pogoje interventnih zakonov ter pred oddajo ugotoviti, ali je organizacija prejela kakšno spodbudo, do katere zaradi različnih pogojev ni bila upravičena.«

Pomakni se na vrh