Odprava posledic poplav tudi s pomočjo tujih delavcev

Tujci iz nevizumskih držav, denimo iz držav Balkana, se bodo lahko hitreje zaposlili, načrtuje vlada v sklopu drugega interventnega zakona.

»Ti tujci lahko v Slovenijo pridejo kot turisti in tu ostanejo tri mesece,«

je pojasnila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Ukrep bo veljal zgolj do avgusta 2024, tako zaposleni tujci pa bodo lahko opravljali le dela, ki so povezana z odpravo posledic poplav in plazov, in sicer le na ozemlju Slovenije, kar bo zavod izrecno navedel tudi na informativnem listu.

Delovna dovoljenja in soglasja bodo obravnavana prednostno, in sicer v desetih dneh od prejema zahtevka. Tujec (ali njegov delodajalec) bo namreč lahko na katerikoli upravni enoti oddal vlogo ne glede na (nameravani) kraj prebivanja tujca oziroma sedež delodajalca. O vseh vlogah pa bo prednostno odločala upravna enota (UE) Celje.

K vlogi morajo biti priloženi veljavna potna listina, katere veljavnost je vsaj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji, potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju dela za namen odprave in preprečitve posledic poplav in plazov ter druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih za podajo soglasja določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poročajo Finance.

Predlog zakona bodo poslanci predvidoma obravnavali na izredni seji prihodnji četrtek.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh