Manj denarja za okrevanje: kje bodo rezali?

Za približno pol milijarde evrov se je skrčil Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Od prvotno načrtovanih 1,8 milijarde nepovratnih sredstev in še izposojenih 705 milijonov od evropske komisije (EK), bo na voljo le 1,8 milijarde nepovratnih in 545 milijonov evrov povratnih sredstev. Kje se bo rezalo in kdo bo na slabšem?
Turistična podjetja.

Ta bodo imela namesto predvidenih 69 milijonov evrov na voljo le še 58 milijonov evrov. Gre sicer za razpis, ki omogoča sofinanciranje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov, glampingov, poročajo Finance. Čeprav so podjetja vloge oddala že sredi decembra, na odgovore še čakajo. Na gospodarskem ministrstvu, ki izvaja razpis, so vloge preverili in ocenili, niso pa še izdali sklepov o dodelitvi subvencij. »Zaprošena sredstva pozitivno ocenjenih projektov v vsakem primeru presegajo razpoložljiva finančna sredstva, zato po vsej verjetnosti ne bo načrtovanega drugega roka javnega razpisa.«

Razvojni projekti.

Skupno bi za podporo raziskovalno-inovacijskih projektov odvzeli 13,4 milijona evrov, od tega 8,4 milijona evrov za del, ki sodi pod ministrstvo za gospodarstvo, preostanek sodi pod razpis, ki ga izvaja ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI). Skupno je bilo na voljo 65 milijonov evrov, od tega 45 milijonov evrov prek MGTŠ. Razpis za podjetja je izvajal SPIRIT, v prvem prijavnem roku je bilo med 77 projektov razdeljenih 22,5 milijona evrov. Z znižanjem sredstev bi tako za drugi rok ostalo le še 14,1 milijona evrov. Prijave so bile sicer mogoče do 3. aprila.

Pilotni projekti.

Pri razpisu za podporo pilotno-demonstracijskih projektov bo na voljo slaba tretjina manj sredstev. Za razpis je bilo sprva predvidenih 30 milijonov evrov za 30 konzorcijskih projektov. Prijavilo se je 60 konzorcijev, po krčenju sredstev je sofinanciranje dobilo 21 projektov konzorcijev.

Naložbe podjetij.

Deset milijonov evrov je manj za razpise, ki so bili namenjeni spodbujanju naložb podjetij, s poudarkom na manj razvitih območjih. Razpis v višini 88,5 milijona evrov za sofinanciranje večjih naložbenih projektov je izpeljala agencija SPIRIT, sofinanciranje je bilo odobreno 63 prijaviteljem, ob tem da je gospodarsko ministrstvo našlo dodatna sredstva, in sicer okoli sedem milijonov evrov, tako da je bilo podjetjem odobrenih 95,5 milijona evrov.

Projekti energetske učinkovitosti.

Skoraj v celoti bodo odvzeta sredstva za projekt povečanja energetske učinkovitosti v gospodarstvu. Predvidenih je bilo pet milijonov evrov, ohranili bi le še 200 tisoč evrov. 

Poslovne cone.

Manj bo denarja tudi za poslovne cone, torej za vlaganja občin. V prvotnem načrtu za okrevanje je bilo za ekonomsko-poslovno infrastrukturo predvidenih 19 milijonov evrov, po novem pa jih bo le 14,6 milijona evrov.

Po drugi strani bo nekaj več sredstev namenjenih za dodatne energetske in okoljske ukrepe. Predvidenih je 122 milijonov evrov. Za podjetja je znotraj tega zanimiv ukrep spodbujanja učinkovite rabe energije (URE) in razogljičenja v gospodarstvu. Načrtovana je objava javnega razpisa, prek katerega bo na voljo 42,17 milijona evrov za naložbe za zmanjšanje porabe energije v industriji s sofinanciranjem naložb podjetij. Med temi bodo naložbe v energetsko učinkovitost industrijskih stavb, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz industrijskih dejavnosti prek diverzifikacije energentov, torej se bodo sofinancirale naložbe podjetij, ki pomenijo elektrifikacijo proizvodnih procesov, uvajanje rabe OVE in/ali uporabo novih tehnoloških rešitev. Prek razpisa se bodo spodbujale tudi naložbe v hranilnike energije in toplote. Vsi učinki morajo biti merljivi. Objava javnega razpisa je predvidena v drugem četrtletju 2024, v drugem četrtletju 2025 bi podpisali pogodbe.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh