»Potrebujemo dobro delujoče trge s poštenimi cenami.«

Profesor dr. Frank Rozemeijer je svetovno uveljavljen strokovnjak za nabavo in oskrbne verige.

Doktoriral je iz tehnološkega menedžmenta, natančneje na področju nabavnega menedžmenta, in sicer na Tehnološki univerzi v Eindhovnu. Delal je na Univerzi RSM Erasmus v Rotterdamu, preden se je leta 2007 preselil v Maastricht, kjer je vodil katedro za upravljanje nabave in dobave. V preteklih letih je bil zaposlen v različnih svetovalnih podjetjih, od Holland Consulting Group in Compendiuma do Solvinta in nazadnje FRConsultinga.

»Potrebujemo dobro delujoče trge s poštenimi cenami, zlasti na živilskih trgih,« o sodobnih in prihodnjih razmerah na nabavnih trgih pravi odličen poznavalec nabave.

Na kakšen način je zaradi koronavirusa in vojne v Ukrajini nabava postala bolj zapletena?

Na številnih dobavnih trgih se soočamo z inflacijo cen, kar lahko škodi dobičkonosnosti. Nabava sama po sebi ne postane kompleksnejša, so pa kompleksni izzivi, povezani z njo. Za preživetje je potrebno gašenje požarov, nabava pa je v tem dobra! Zdaj ima edinstveno priložnost, da pokaže svojo strateško vrednost za podjetje.

Da bi se uspešno spopadli s svetom, ki nas obdaja, mora oddelek za nabavo pripraviti poglobljene ocene tveganja v dobavni verigi in najvišjemu vodstvu predstaviti različne scenarije, kako se najbolje soočiti s tveganji.

S katerimi izzivi se bo nabava spoprijemala v prihodnosti?

Postati moramo boljši pri prepoznavanju večjih groženj oskrbe, ki se nam približujejo počasi (pogosto več let), vendar imajo potencialno velik vpliv. Najti moramo odgovore, kako se spoprijeti s temi grožnjami. Ali smo se jim sposobni upreti (s trdnostjo dobavne verige) in/ali hitro okrevati (z odpornostjo dobavne verige)?

Kupci teh groženj pogosto ne vidijo, ker so preveč zaposleni z drugimi stvarmi, kot so iskanje dobaviteljev, pogodbena pogajanja in operativno gašenje požarov. Ne posvečajo dovolj pozornosti dolgoročnemu razvoju.

Poleg tega moramo vlagati v upravljanje odnosov z dobavitelji. Bolj strateški pristop k nabavi podjetjem omogoča, da so bolje pripravljena, ko udari naslednja kriza.

»Umetna inteligenca že omogoča rešitve, ki podpirajo napredno analizo porabe, za vas pripravijo ožji seznam novih dobaviteljev, vodijo pogajanja o cenah z vašimi dolgoročnimi dobavitelji, napišejo novo pogodbo za vas v nekaj sekundah, omogočijo avtonomno naročanje brez vmešavanja kupca in podobno.«

Kako bo bližajoča se svetovna recesija vplivala na javna naročila?

Težko je napovedati, ali bo recesija blažja ali hujša, ali bo kratka ali dolga in ali bo za vse države enaka ali ne. Iz preteklosti se učimo, da so recesije, vojne in krize največkrat pozitivno vplivale na strokovni razvoj nabave.

Če vam navedem primer, je izraz Supply Chain Management (upravljanje dobavne verige) svetovalec Keith Oliver uvedel šele leta 1982. V intervjuju za Financial Times je spregovoril o projektu, ki ga je izvedel za Philips o tem, kako nadzorovati zaloge v času krize in nestanovitnega povpraševanja.

Nekaj mesecev pozneje, leta 1983, je Peter Kralji predstavil svoj znameniti portfeljski model, s čimer je nabavni stroki dal nov zagon. Torej je bilo v 80. letih veliko pozornosti namenjene nabavi. Tako kot zdaj, ko je obdobje globalne krize. Vedno znova se izkaže, da so negotovosti dobro gojišče za inovacije.

Kako se lahko tehnologija umetne inteligence (UI) uporablja pri nabavi?

Z mojo ekipo na Univerzi v Maastrichtu izvajamo raziskavo o vplivu transformacije digitalne tehnologije javnih naročil. Pozorno spremljamo trenutni razvoj dogodkov. Navdušen sem nad rešitvami javnega naročanja, ki jih podpira UI.

Obstajajo rešitve, ki podpirajo napredno analizo porabe, za vas pripravijo ožji seznam novih dobaviteljev, vodijo pogajanja o cenah z vašimi dolgoročnimi dobavitelji, za vas napišejo novo pogodbo v nekaj sekundah in podobno. Za skoraj vsako dejavnost javnega naročanja si lahko zamislite rešitve UI, ki lahko povečajo in/ali avtomatizirajo dele dejavnosti – ali celo omogočijo avtonomno naročanje brez vmešavanja kupca.

Trenutno ChatGPT predstavlja jasen primer, kakšno vrednost lahko UI prinese nabavi v prihodnosti. Postavljate lahko vprašanja, na primer kaj lahko storim, da se najbolje spopadem z inflacijo cen na našem ponudbenem trgu. Lahko poklepetate o odgovorih ter hitro pridete do prvih idej. Uporabite ga lahko celo za vodenje pogajanj.

Trenutni globalni izzivi zahtevajo več dela za nabavo. Digitalizacijo na splošno in natančneje tehnologijo UI je mogoče uporabiti za spopadanje z vedno večjo zahtevnostjo delovnih mest in za znatno povečanje produktivnosti.

Številne evropske države so se v zadnjem letu soočale z naraščajočimi cenami hrane. To je posledica različnih razlogov, kot so vojna v Ukrajini, spreminjanje vremena in kovidna epidemija. Imate kakšno mnenje o tem, kako lahko z boljšo nabavo ublažimo pritisk?

Nabava lahko prispeva tako, da še naprej gradi poglobljeno znanje o osnovni sestavi stroškov izdelkov, ki jih kupuje, in se na podlagi tega znanja pogaja o poštenih cenah s svojimi dobavitelji.

Nato morajo nabavniki sodelovati s svojimi ključnimi dobavitelji – in njihovimi ključnimi dobavitelji – pri iskanju inovativnih in kreativnih načinov za zmanjšanje stroškov in/ali povečanje vrednosti.

Številni deležniki (kupci, dobavitelji, nevladne organizacije, vlade) vplivajo na dogajanje na trgu. Danes vidimo, da imajo vladne politike in omejitve lahko vedno večji vpliv na delovanje trgov, kar presega moč nabave.

Lahko pa nabavniki oblikujemo pregledne dobavne verige, ne samo glede stroškov, cen, tveganj in trajnosti, ampak tudi glede neprimernega vedenja in etičnih kršitev. Verjamem, da je naša poklicna odgovornost delovati kot močna sila proti vsem vrstam neprimernega vedenja udeležencev na trgu. Potrebujemo dobro delujoče trge s poštenimi cenami, zlasti na živilskih trgih.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh