EKSPERTI O DIGITALIZACIJI LOGISTIKE

Kaj glede digitalnih rešitev svetujejo logisti? Kakšne so njihove izkušnje?

Digitalizacija je neizogiben del optimizacije in razvoja delovnih procesov v logistiki. razvoj tehnologije nam omogoča poenostavitev in predvsem pohitritev delovnih procesov, pri tem pa lahko praktično on-line sledimo trendom, ki jih narekuje tržišče,« za SBC Podjetnik pojasnjuje Marjan Petek iz Petek Transport, d. o. o.

Kaj o digitalizaCiji logiStike pravijo ekSperti?

Extra Lux, d. o. o.: Dinamično skladišče
  • Najprej optimizacija procesov. »Podjetje mora najprej opraviti optimizacijo procesov znotraj posameznih oddelkov, šele nato lahko ugotovi, kje in na kakšen način lahko te procese z digitalizacijo dopolni oziroma optimizira.

  • Fokus na zaposlenih. Pri digitalizaciji v logističnih procesih ne gre več samo za prihranek časa in denarja za podjetje, temveč se vedno bolj osredotočamo tudi na zaposlene, saj so ti v podjetju še vedno največja dobrina. Podjetje zato uvaja delovna mesta, ki z ustreznim ergonomskim načrtovanjem preprečijo poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, in tako vzdržuje dobro kondicijo ter se uspešneje prilagaja spremembam in rasti.

  • Manj hoje in težkih dvigov. V Extra Luxu smo z uvedbo dinamičnega skladišča za drobne artikle skrajšali prehojene poti, zmanjšali število težjih dvigov in obenem pohitrili pripravo blaga.«

Marjan Petek, Petek Transport, d. o. o.: Tehnologija = čas = denar
  • Odkrijte vrzeli v delovnih procesih. »Zelo pomembno je, da svoje delovne procese dobro poznamo, da znamo razbrati morebitne vrzeli in jih z razpoložljivimi orodji tudi zakrpati. Osnova za to je vsekakor standard kakovosti, ki smo ga pridobili pred desetimi leti. Na podlagi tega smo naše delovne procese podprli z najsodobnejšo IT-tehnologijo.

  • Od tehnologije do denarja. Za dosego ciljev so pač potrebna nenehna vlaganja v tehnologijo, ki se nam povrnejo v pridobitvi časa – čas pa je, kot veste, denar.«

Branko Šafarič, GS1 Slovenija, d. o. o.: Začne se s kontrolnimi točkami
  • Preprosto pretakanje podatkov. »Digitalizacija logistike poleg informatizacije naročil in planiranja poslov pomeni vzporedno spremljanje vseh fizičnih tokov z informacijskim tokom. Da to dosežemo, moramo imeti vrsto kontrolnih točk oziroma pozicij, kjer usklajujemo oba tokova. Pri vsaki spremembi stanja, kot so nakladanje, razkladanje, pretovarjanje, prevzem in dostava, je treba vgraditi postopke, ki omogočajo spremljanje in nadzor. Na vseh teh točkah je treba zagotoviti čim bolj preprosto pretakanje podatkov med tovorom, dokumentacijo in informacijskim sistemom. To pa lahko dosežemo samo s temeljito identifikacijo transportnih enot.

  • Logistična nalepka. Zahteva po opremi transportnih enot z logistično nalepko bi morala biti prva zahteva na poti v digitalizacijo.

  • Standardizirajte procese. Na težavo naletimo v zalednih procesih, kot so naročanje storitev, povezovanje med verižnimi posli, kjer nastopa več ponudnikov logističnih storitev, in zakonodaja. Procese je zato treba standardizirati tako, da so interakcije z drugimi udeleženci v njih čim bolj olajšane.«

Igor Potočnik, Ekoinfo, d. o. o.: orodje za napovedovanje
  • Transparentnost v realnem času. »Prednost digitalne logistike je predvsem transparentnost v realnemu času. To pomeni, da se kljub dinamičnemu času vedno ve, kje je blago v določenem trenutku. Na osnovi tega je možno napovedati čas dostave blaga v proizvodnjo, logistične centre ali končne maloprodaje.

  • Rešitve za najave transportov. V našem podjetju se je znatno povečalo povpraševanju po TMS-rešitvi e.TRANS365, še posebej pa v proizvodnih podjetjih izstopajo potrebe po programski rešitvi, ki omogoča najave transportov.«

Pomakni se na vrh