Ali prihaja nova energetska revolucija?

Med novostmi pilotni projekti z vodikovo tehnologijo na komercialni ravni. Objavljen je nov razpis, ki prvič ponuja tudi finančne spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo v kombinaciji s hranilnikom energije. Algoritmi umetne inteligence bodo v podjetjih usmerjali energijo v prioritetna področja, ki bodo omogočala večje prihranke.

»Obnovljivi viri pridobivajo vse večji pomen, predvsem fotovoltaika, ki si je ustvarila mesto na energetskih trgih. Dostopna je vsem in je ekonomsko opravičljiva,« izpostavlja Gregor Hudohmet iz podjetja GEN-I Sonce.

To podjetje se med drugim ukvarja s postavitvami sončnih elektrarn na objektih. »Podjetjem, ki imajo na voljo strešne površine ali nepozidana zemljišča, vsekakor svetujemo, da si čim prej zagotovijo lasten vir zelene energije. S tem postanejo delno energetsko neodvisna, s pozitivnimi finančnimi učinki,« svetuje Hudohmet.

Napredne oblike sončnih elektrarn

»Trenutno pričakujemo porast na področju B2C: sončna elektrarna v kombinaciji z baterijskim hranilnikom, balkonske sončne elektrarne, produkt sončne elektrarne s trgovanjem električne energije, sončna skupnost in podobno. Na področju B2B bo zanimiva agrivoltaika (istočasna uporaba svetlobe za pridobivanje električne energije in zemlje za pridelavo poljščin), pa tudi večje sončne elektrarne s prodajo na trg (utility scale), ki so priključene na srednje ali visoko napetostno omrežje. Pričakujemo tudi razvoj na področju implementacije vetrnih elektrarn, razvoj vodikove tehnologije in večjih shranjevalnikov električne energije,« našteva Gregor Hudohmet.

Pričakujemo torej porast novosti:
  • na področju sončnih elektrarn (predvsem optimizacijo izkoristka fotovoltaike in še večjo kompatibilnost komponent),
  • na področju razvoja elektroenergetskega omrežja v kombinaciji z večjimi shranjevalniki energije ter
  • izvedbo prvih pilotnih projektov z vodikovo tehnologijo na komercialni ravni, v katero se vlaga vse več.

V Sloveniji bo zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov podlaga za umeščanje večjih sončnih in vetrnih elektrarn v prostor.

Nove regulative in zakoni

»Fotovoltaični trg v veliki meri oblikujejo regulativa in iz nje izhajajoče finančne spodbude. V obdobju enega leta smo zaznali velike premike in poudarke v razvoju smotrnosti investicij v OVE, tako za fizične osebe kot za podjetja in industrijo,« pojasnjuje Hudohmet in našteje nekaj novosti na tem področju.

»ZUOVE (Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov), ki bo podlaga za umeščanje večjih sončnih in vetrnih elektrarn v prostor, je trenutno v medresorskem usklajevanju.

S koncem letošnjega leta preneha veljati stara Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, s čimer se ukinja trenutni koncept letnega netiranja. Stara uredba bo veljala za vse naprave, za katere bo oddana vloga za izdajo soglasja do konca leta 2023 in bodo priklopljene do konca leta 2024.«

Kaj vse je v igri:
  • Konec lanskega leta je Eko sklad objavil nov razpis, ki poleg finančnih spodbud za sončne elektrarne prvič ponuja tudi finančne spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo v kombinaciji s hranilnikom energije.
  • Prav tako je ministrstvo za infrastrukturo objavilo nov Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na OVE, ki omogoča postavitev tako imenovanih balkonskih sončnih elektrarn.
  • Investitorjem je prek sodo aplikacije omogočen vpogled v kapacitete omrežja za proizvodnje naprave z nazivno močjo nad 50 kW.«
Kakšni pa so trendi na področju shranjevanja energije?

a. Baterije za shranjevanje energije

»Najpomembnejši trend bodo baterije, ki jih bomo uporabljali poleg elektrarn. Z njimi bomo lahko shranjevali odvečno energijo in jo porabljali kasneje; energija se tako po potrebi pretaka v baterijo in nazaj iz nje. Takšen sistem bo lahko imelo posamezno podjetje ali več povezanih podjetij skupaj,« pojasnjuje Marko Femc iz podjetja Plan-net Solar, ki se ukvarja s postavitvijo sončnih elektrarn.

Slovenija po njegovem mnenju žal nima veliko možnosti za pridobivanje energije, saj vetra ni veliko. Rešitve, povezane z vodo, so že dokaj izčrpane, tako da nam ostane sonce. »Veliko se govori tudi o vodiku, a žal ne obstaja ekonomsko rentabilna rešitev. Stroški proizvodnje so visoki, izgube so še vedno prevelike,« dodaja Femc.

Avstrija cilja na 100-odstotno registracijo električnih vozil z maso pod 18 tonami do leta 2030.

b. Električne polnilnice za gospodarska vozila

V Evropi za zdaj le Avstrija cilja na 100-odstotno registracijo električnih vozil z maso pod 18 tonami do leta 2030, nad 18 ton pa do leta 2035. Tudi drugod po svetu se trudijo, da bi povečali stopnjo električnih gospodarskih vozil in tako zmanjšali emisije.

V prihajajočih letih se torej obeta velik skok v prodaji električno gnanih gospodarskih vozil. Takšna vozila zahtevajo velikanske baterijske sklope in tudi razvejano mrežo ultrahitrih polnilnic, ki bo izpolnila vse večje potrebe. Femc meni, da bo to zanimivo področje razvoja.

Kako lahko podjetja čim bolj učinkovito uporabijo energijo?

»Energetska učinkovitost v podjetjih je pomembna zaradi več razlogov, predvsem pa vpliva na zmanjšanje stroškov poslovanja in zaradi zmanjšanja emisij pozitivno vpliva na okolje,« poudarja Aleksander Temeljotov iz podjetja Metronik, ki se med drugim ukvarja z rešitvami URE (učinkovita uporaba energije). Podaja nasvete, kako naj se podjetje tega loti po korakih:

a. Celovit informacijski sistem za spremljanje in upravljanje porabe energije

»Tak sistem prinaša več pomembnih koristi, kot so: boljši vpogled v porabo energije znotraj podjetja, uvedba ukrepov za odpravo nepotrebne porabe in zmanjšanje stroškov energije, krajši čas za ukrepanje, priprava jasnih in preglednih poročil, ki so osnova za učinkovito upravljanje energije, ter razvoj investicijskih ukrepov v zmanjšanje porabe, ki temeljijo na dejanskih podatkih.«

Sami so razvili napredno programsko opremo MePIS Energy, ki jo že več kot desetletje uporabljajo v mnogih podjetjih.

b. Dostopnejše storitve v oblaku

»Od konca lanskega leta skupaj s Telekomom Slovenije svojo digitalno rešitev MePIS Energy ponujamo tudi kot storitev v oblaku, kar mnogim manjšim uporabnikom, zlasti takim z večjim številom objektov, olajša dostop do rešitve, s katero lahko učinkovito nadzirajo porabo energije in dosežejo prihranke. Na ta način digitalizacija energetskih podatkov postane dostopnejša tudi manjšim podjetjem.«

c. Nadgradnja digitalizacijskih rešitev z algoritmi umetne inteligence

»To vidimo kot enega glavnih trendov za prihodnost, kar bo omogočilo avtonomne analize in priporočilne sisteme, ki bodo odgovorni za energijo. Usmerjali jo bodo v prioritetna področja za doseganje prihrankov in to bo omogočilo naslednji preskok pri energetski učinkovitosti. Umetna inteligenca omogoča tudi učinkovito napovedovanje porabe energije, kar podjetjem pomaga pri racionalnejšem nakupu energije na trgu,« pojasni Temeljotov.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh