Zakaj so največji podjetniki pomembni za Slovenijo?

Zaradi zgodovine in povsem nove sestave slovenskega gospodarstva.

1 Leta 1991 je imelo slovensko gospodarstvo med velikimi podjetji veliko izvoznih družb, zaradi narave jugoslovanskega gospodarstva, kjer je Slovenija imela najmočnejšo izvozno vlogo. Zato je bilo naše gospodarstvo takrat odporno. A vsa ta podjetja niso bila najbolj zdrava.

2 Leta 2008, ob zadnji veliki krizi, se je to pokazalo najbolj močno. Številni slovenski paradni konji so bili namreč najbolj prizadeti. S tem pa je bilo tudi slovensko gospodarstvo bolj prizadeto, kot pa večina drugih gospodarstev v EU.

3 V zadnjem desetletju se je sestava slovenskega gospodarstva močno spremenila. Največji slovenski podjetniki so razvili podjetja, ki množično zasedajo mesta med največjimi podjetji v državi.

4 Večina teh podjetnikov deluje v nišah, kjer so globalni šampioni. Ali pa so pripomogli k zdravemu prestrukturiranju določenih dejavnosti v naši državi. S tem je sestava našega gospodarstva postala bistveno bolj podobna denimo tisti v Avstriji, ki je prav zaradi močnih družinskih ter drugih malih in srednjih podjetij ob zadnji veliki krizi hitreje izplavala iz težav.

In še najpomembneje. Največji podjetniki na Slovenskem zaposlujejo, plačujejo davke in prispevke v domovini. Na ta način pomembno prispevajo k moči javnih financ, ki so osnova za dobre javne storitve, seveda pa tudi k blaginji prebivalcev.

S svojimi zaposlenimi inovirajo in razvijajo nove izdelke, tudi tehnologije. Vztrajajo v Sloveniji, četudi poslovno okolje v Sloveniji ni tako ugodno, kot marsikje drugje.

Celotni članek si lahko preberete v zadnji številki revije Podjetna Slovenija in na povezavi spodaj.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh