Top kršitve delodajalcev pri zaposlovanju tujcev

1. Nespoštovanje določb o vrsti dela.

Največ kršitev je inšpektorat ugotovil, ko so delodajalci omogočali, da tujci opravljajo drugačno delo, kot je bilo navedeno na informacijskem listu ali drugih potrebnih dovoljenjih.

2. Kršitve pri sklepanju pogodb o zaposlitvi.

Delodajalci so kršili določbe, ki urejajo sklepanje pogodb o zaposlitvi s tujci. To se je zgodilo v primerih, ko so delodajalci zaposlovali tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za zaposlitev na podlagi modre karte EU ali drugih dovoljenj.

3. Pomanjkanje sodelovanja z nadzornimi organi.

Delodajalci niso sodelovali s pristojnimi nadzornimi organi ali jim niso omogočili dostopa do vseh potrebnih dokazil.

4. Kršitve čezmejnega izvajanja storitev.

Pri čezmejnem izvajanju storitev tujih delodajalcev v Sloveniji so bile ugotovljene kršitve, povezane z neveljavnimi potrdili A1 za napotene delavce ter pomanjkljivimi prijavami pri ZRSZ.

5. Kršitve pravic napotenih delavcev.

Ugotovljenih je bilo tudi veliko kršitev pravic delavcev, ki so bili napoteni na delo v tujino, vključno s kršitvami obveznih sestavin pogodb o zaposlitvi in pravicami napotenih delavcev glede delovnega časa, plačila, dopusta in drugih pravic.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh