Rekordno obremenjeno delo odganja tudi domače delavce

Kako do podjetniške in ekonomske svobode? Eden izmed ključnih korakov je tudi razvojno naravnana davčna politika.

Struktura davčnih obremenitev je zelo neugodna z vidika razvojnih učinkov, opozarja Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager: 

»Imamo zelo visoko davčno obremenitev dela, predvsem razvojnih kadrov, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost, po drugi strani pa država spregleda potencialne druge davčne vire, predvsem na področju premoženja.«
Rekordno obremenjeno delo

Delo je pri nas rekordno obremenjeno. Pa vsi sprejeti ukrepi sploh še niso začeli veljati, opozarja Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog:

»Tak je denimo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki s 1. 7. 2025 prinaša novo prispevno stopnjo, skrbita nas tudi napovedani pokojninska in zdravstvena reforma.« Korak nazaj je tudi uvedba kapice za izplačilo nadomestila za bolniško odsotnost, dodaja Gorenšček.

Ta je postavljena pri 2,5-kratniku povprečne plače, kar je približno 3.500 € neto, pojasnjuje: »Takšna višina dohodka žal ne zadošča za tiste tujce, ki so na začasnem delu pri nas in ki jih spremlja vsa družina, saj si morajo financirati več stroškov kot naši državljani. Vsak mesec morajo pokriti strošek najemnine za družinsko stanovanje, šolnino za otroke, hkrati pa je v takšnih družinah pogosto zaposlena le ena oseba.«

Ti, ki so najpogosteje predstavniki tujih podjetij v Sloveniji, so vajeni bistveno višjih zaslužkov, ker so stroški življenja v tujini občutno višji, pojasnjuje Gorenšček: »Če tak delovno aktivni tujec pride v bolniški stalež za daljše obdobje, je vprašanje, ali sploh pokrije svoje stroške.«

Domači delavci bodo uhajali v tujino

Država mora podjetnikom omogočiti stabilno in konkurenčno okolje, saj to vpliva tudi na ponudbo delovnih mest, opozarja Gorenšček: »Če naša država ne bo privlačna za zaposlene, ne bomo imeli težav samo s tem, kako privabljati tujce, ampak nam bodo tudi domači delavci še bolj množično uhajali v tujino.«

Ne zatiskajte si oči, opozarja Gorenšček: »Veliko je podjetij, ki so od lanskega decembra do zdaj že dvignila sidra in se preselila v sosednje države.« Slovenija bi zaradi strateške lege lahko bila oaza za tuja predstavništva, pravi Gorenšček: »Denimo za celoten Balkan, kot je nekoč že bilo. Zdaj pa podjetja raje odhajajo v davčno bolj prijazne države.«
Zmanjšati moramo davčne obremenitve

Nujno moramo zmanjšati davčne obremenitve za podjetja, ki ustvarijo največjo dodano vrednost oziroma delujejo v ali na področjih, ki jih želi država spodbujati, še pravijo pri Slovenskem podjetniškem skladu. To je predvsem na področju samooskrbe s hrano in energijo, trajnostnih rešitev iz vidika virov in surovin, naprednih IT-rešitev in podobno.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh