Razpisi: 10,8 mio € za lesno panogo

Glede na ključni pomen lesnopredelovalne industrije v slovenskem gospodarstvu se Slovenija pripravlja na napovedani razpis, ki bo spodbujal prehod v krožno gospodarstvo z uporabo lesa.

MGTŠ za jesen napoveduje odprtje razpisa za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Upravičenci po razpisu bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) iz dejavnosti lesne industrije. Pričakuje se kombinacija nepovratnih sredstev in ugodnega kredita.

Prek razpisa bo letos skupno na voljo 10,8 milijona evrov, od tega 5,8 milijona evrov povratnih sredstev.

Poudarek je na krožnem gospodarstvu.

Krožno gospodarstvo postaja vse pomembnejši koncept, ki temelji na obnovljivih virih in maksimalnem izkoriščanju materialov ter spodbuja uporabo recikliranih materialov, obnovljive energije in pametnih rešitev za trajnostno rabo virov.

Izstopajoči cilji napovedanega razpisa so:

1. Spodbujanje inovacij:

razpis bo podjetja spodbujal k inovativnim pristopom pri uporabi lesa, razvoju novih izdelkov, procesov in storitev, ki sledijo načelom krožnega gospodarstva.

2. Povečanje učinkovitosti:

podjetja bodo spodbujena k izboljšanju učinkovitosti v izrabi lesa ter zmanjšanju odpadkov in neizkoriščenih virov.

3. Trajnostni razvoj:

razpis bo podprl projekte, ki se osredotočajo na okoljsko trajnostno rabo lesa, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter ohranjanje naravnih ekosistemov.

4. Medsektorsko sodelovanje:

poudarek bo na spodbujanju sodelovanja med različnimi sektorji, kot so lesna industrija, arhitektura, gradbeništvo in energetika, za celovit pristop k uporabi lesa.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh