Končno: strategija priseljevanja

Na seji je vlada med drugim sprejela Strategijo na področju priseljevanja. Končno, lahko rečemo. Tujci so tukaj in potrebujemo jih še bistveno več.

»Na vladi smo sprejeli strategijo vlade Republike Slovenije na področju priseljevanja. Vesel sem, da je ta dokument končno spisan. Veljavna strategija je bila napisana leta 2019 in je vseeno že nekoliko zastarela, zato smo jo tudi posodobili in na novo opredelili tudi strateške cilje,« je na novinarski konferenci povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Dokument po njegovih besedah prinaša vizijo, kako vnaprej reševati probleme na tem področju, pa tudi nabor ukrepov, ki so jih finančno ovrednotili. 

Prosilci za azil pa še ne bodo mogli delati

Tujcem, ki zakonito prebivajo v Sloveniji, želijo olajšati vložitev prošnje za pridobitev dovoljenja za delo v času bivanja v Sloveniji, je povedal je generalni direktor direktorata za migracije Matej Torkar. To je bila namreč želja gospodarstva, da bi omogočili vključevanje na trg dela tudi prosilcem za azil. Zdaj je namreč pravilo, da se vloga za prvo dovoljenje poda v tujini, je poročal portal MMC RTV Slovenija.

Ta cilj bodo preučili tudi v luči prihodnjih zakonodajnih sprememb, dodatno bodo proučili možnost, da se tudi “prosilcem za mednarodno zaščito, katerih prošnja je bila pravnomočno zavrnjena, omogoči vložitev vloge za pridobitev nekega dovoljenja za zakonito prebivanje pod pogojem, da so v času statusa prosilca izkazali določeno stopnjo integracije v družbo”.

  Sorodni prispevki

Pomakni se na vrh