Indeks PMI: prvi znanilci gospodarske pomladi?

Januarski indeks PMI (mesečno izračunan indeks vodij nabav, ki prikazuje stanje proizvodnega sektorja), ki ga pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije, je znašal 41,8. Že osmi mesec zapored je pod mejo 50 točk. Vendar …

Povprečna vrednost indeksa PMI je bila v prvem polletju leta 2022 55,9 točke, medtem ko je v drugem polletju povprečna vrednost znašala le 37,4 točke. Letna povprečna vrednost indeksa PMI za leto 2022 je sicer 46,7 točke. Trend se vendarle nekoliko obrača. Res pa indeks PMI še vedno ne kaže zaželene vrednosti, kljub nižjim stroškom materialov oziroma nabavnih cen in krajšim dobavnim rokom. Na nizka povpraševanj, tako v pridelovalni dejavnosti, kot tudi pri storitvah, vplivata inflacija in višanje obrestnih mer. Razlog za nizek PMI je tudi pritisk na povišanje plač in navsezadnje dejstvo, da podjetja še vedno zmanjšujejo število zaposlenih, še navajajo pri Združenju.

Vse pa ni črno. Januarski indeks z manjšim obratom navzgor – decembra je znašal 40,0, januarja pa, kot že rečeno 41,8 – vseeno kaže pozitiven trend, je povedala predsednica Združenja nabavnikov Slovenije Marina Lindič na 6. Ekskluzivnem spletnem pogovoru z naslovom Nič nas ne sme presenetiti!.

Celoten intervju z Marino Lindič bo objavljen v februarski izdaji Podjetne Slovenije, v drugi polovici februarja.

POJASNILO: Indeks PMI za Slovenijo je dejanski posnetek proizvodnega sektorja, ki temelji na vprašalniku, poslanem nabavnim menedžerjem vnajvečjih predstavnikih proizvodnih sektorjev. Vsak anketiranec je pozvan, da navede, ali je prišlo do povečanja, zmanjšanja ali nobene spremembe v naslednjih kategorijah: nova naročila, proizvodnja, zaposlovanje, dobava in zaloge. Zato je vsaka kategorija podindeks in bo pokazala stanje kategoriji v proizvodnem sektorju. PMI tako predstavlja tehtano povprečno sredino vseh petih kategorij, kjer je meja 50.

Kadar indeks raste, raste tudi gospodarstvo. Na osnovi PMI lahko predvidevamo prihodnjo raven BDP. Če je vrednost PMI pod 42, so to lahko prvi znaki recesije. Če je, PMI višji od 42 v daljšem časovnem obdobju, gospodarstvo (BDP) lahko pričakuje okrevanje. Različne ravni PMI med 42 in 50 govorijo o moči okrevanja.

Ključnega pomena stopnja rasti iz meseca v mesec. PMI 51 pomeni rast gospodarstva, vendar je ta počasnejša, kot če je PMI 56. Oziroma, če PMI pade s 65 v prejšnjem mesecu na 56 v tem mesecu, to kaže na še vedno solidno rast, vendar se je ta upočasnila.

Indeks PMI je vsak začetek meseca objavljen na spletni strani Združenja nabavnikov Slovenije – http://www.zns-zdruzenje.si/pmi/o-pmi/.

V Združenju nabavnikov Slovenije vabijo vse iz proizvodnih podjetij, ki bi radi sodelovali v anketi, da se pridružijo. Več informacij lahko dobite, če jim pišete na e-poštni naslov info@zns-zdruzenje.si

Pomakni se na vrh